torsdag 7 februari 2013

Evenemangslista för tv utreds

Regeringen har beslutat att utreda hur en evenemangslista kan utformas. Enligt radio- och tv-lagen får regeringen utforma en lista över evenemang som, när de sänds i tv, ska kunna visas i en fri-tv-kanal som når en väsentlig del av allmänheten. Det gäller evenemang som inträffar högst en gång om året och som intresserar en bred allmänhet i Sverige, till exempel fotbolls-VM eller OS. Den som upplåter rättigheterna ska få skälig ersättning. En lista måste först godkännas av EU innan den kan träda i kraft.
I uppdraget ingår bland annat att analysera konsekvenserna av en eventuell lista för programföretag och rättighetshavare på marknaden. Myndigheten för radio och tv ska även redovisa hur evenemangslistor är utformade i andra EU-länder och vilka effekter som de där har haft på marknaden. Man ska även överväga om det finns behov av övergångsbestämmelser i samband med en eventuell lista.

Både idrotten och tv-företagen har ett stort intresse av att nå så många tittare som möjligt. En fråga som jag hoppas att utredningen kan bidra till att ge svar på är vilken skillnad en evenemangslista i praktiken skulle innebära för tv-tittarna, säger kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth. En parlamentarisk referensgrupp med företrädare för samtliga riksdagspartier ska hållas informerad om myndighetens utredningsarbete. Regeringsuppdraget ska redovisas senast 15 november 2013.

Möjligheten att ha en evenemangslista har funnits sedan 1999, men hittills har det inte ansetts att ett sådant behov har funnits. 2012 ville Riksdagen att regeringen borde utreda hur en evenemangslista bör utformas.