tisdag 29 april 2014

Politisk majoritet vill att fler ska kunna se OS

Myndigheten för radio och tv utredde förra året vilka tv-händelser som skulle kunna hamna på en evenemangslista som en stor del av befolkningen ska ha tillgång till. Evenemang som omfattas är bland annat OS, fotbolls-VM och Nobelfesten. Myndigheten tog inte ställning för om en lista borde upprättas eller inte, men har föreslagit att minst 80 procent av befolkningen ska kunna se viktiga sportevenemang via fri tv om en lista upprättas. Men 80 %  är en orimligt låg siffra, tycker oppositionspartierna i KU. 

Nedskärningar i kanadensisk public service

Public service-bolaget CBC-Radio Canada tvingas till kraftiga besparingar under de närmaste två åren. 130 miljoner kanadensiska dollar (774 milj sv kronor) ska bort ur budgeten för i år och 657 arbetstillfällen försvinner inom två år. Hälften av personalneddragningen görs inom engelskspråkig TV och bland annat kommer CBC sluta att lägga bud på sporträttigheter. 115 journalister försvinner från nyhetsredaktionerna.

tisdag 8 april 2014

Sveriges Radio synas av Riksrevisionen

SR, Teracom och myndigheter i undersökning om DAB-radion
Riksrevisor Claes Norgren har beslutat att Riksrevisionen ska påbörja en förstudie om beredningen av regeringens beslut om marksänd digital ljudradio. Under förstudien kommer möjligheten att genomföra en granskning att undersökas. Den tänkta inriktningen av projektet är att granska om regering, myndigheter och statliga bolag har säkerställt att medborgarna får bästa möjliga radio för pengarna. 

Sveriges Radio som Teracom betecknas som statliga bolag. Då offentlighetsprincipen inte gäller bolag får medborgarna inte insyn. Dock kan Riksrevisionen utöva insyn i och granska dessa bolag. 

måndag 7 april 2014

Tv-avgiften: Inkomster och klagomål ökar

Datorer och surfplattor ger 120 miljoner extra
Cirka 100 000 nya licensbetalare har Radiotjänst fått under 2013. I bolagets årsredovisning för 2013 konstateras  att antalet licensbetalare har ökat drastiskt sedan även datorer och surfplattor blivit avgiftsskyldiga, men att det också fört med sig en växande grupp kritiska hushåll. Antalet överklaganden och omprövningar har ökat från 150 till 500.

söndag 6 april 2014

Sju kanaler i digitala marknätet räcker för 360.000 hushåll

Post- och telestyrelsen har låtit genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av hushållen i Sverige som enbart har så kallad fri-tv. d.v.s. att man enbart kan se SVT1, SVT2, SVT24, TV4, TV6, Barnkanalen och Kunskapskanalen via digitala marknätet med en antenn. Hushållet ska ha en extern eller inbyggd digitalbox utan kort och ska heller inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Undersökningen visar att cirka 8 % av hushållen i Sverige (2013) har enbart fri-tv.