fredag 14 december 2012

SR vd talar gärna om digitalradio, men inte om DAB

Utan digitalisering av marksänd radio riskerar svensk radio att hamna på efterkälken, skriver Cilla Benkö, VD för Sveriges Radio, i debattinlägg i Sydsvenskan. Det är ett inlägg om hur publiken kan får fler radiokanaler. Benkö skriver enbart om ”digitalradio” och undviker sorgfälligt att nämna ordet ”DAB” - en sändningsteknik skapad på 90-talet.

Men har man frågat publiken om man vill bli av med FM och också vem som står för notan för det hela? Och håller övriga världen verkligen på att gå över till digitalradio? En satsning på fel teknik kan orsaka public serviceradion stora skador och kosta skattebetalare eller licensbetalare 100-tals miljoner utöver de 400 miljoner SR redan fått för DAB 1995-2002.
Läs debattinlägg och replik på Sydsvenskan.se

onsdag 5 december 2012

Reklamradion vill avgränsa Sveriges Radios uppdrag

RAB - Reklamradions organisation skriver i sitt remissvar på public service-betänkandet att man vill ha en skarpare gräns mellan public service och den privata radion. 

RAB anser att den analys av konkurrenssituationen som görs i utredningen är "mycket grund" och inte ger förutsättningar att tydliggöra och definiera public service-uppdraget. Det råder ingen tvekan om att public service behövs och har ett starkt stöd. Men i ett nytt medielandskap måste det finnas gränser för hur kommersiellt orienterade public service kan bli. Tyvärr föreslår inte public service-kommittén någon skarpare gräns mellan public service och den privata radion, trots att SR alltmer valt att anamma våra kanalers profil, menar RAB. (Radionytt)

lördag 24 november 2012

Stor nedskärning av public service

Var tredje anställd på det färöiska public service-bolaget Kringvarp Føroya (KVF) hotas av uppsägning. Den färöiska ”statsradiofonin” Kringvarp Føroya (KVF) vill genomföra ett sparpaket som innebär att nästan en tredjedel av medarbetarna får gå. I dag arbetar 84 personer på KVF, som sänder både radio och TV. Danska journalistförbundet (DJ) och Europeiska journalistfederationen protesterar mot nedskärningarna som går ”in på benet”, enligt DJ.

tisdag 13 november 2012

Publicserviceradion lägger ner mediegranskning

Sveriges Radio lägger ner sitt mediegranskande program Publicerat vid årsskiftet.

SR får mycket beröm i den nya boken Vem granskar granskarna.SR hyllas för att man har satsat kontinuerligt på mediegranskning ända sedan 1970-talet. Under många år genom programmet Vår grundade mening, sedan 2007 på Medierna och Publicerat i P1.

måndag 12 november 2012

Mediegranskning i TV kan återkomma

Sveriges Television överväger att åter satsa på mediegranskning, men har inte bestämt sig för i vilken form det ska ske. Torbjörn von Krogh, medieforskare vid Mittuniversitetet, har i debattartikel pläderat för att SVT åter borde satsa på mediegranskning efter det sedan sju år nedlagda Mediemagasinet. Ett mediegranskande program i SVT är betydelsefullt på grund av att SVT har ett stort genomslag i samhällsdebatten och skapar ringar på vattnet. SVT når många människor vilket är viktigt även när det gäller att sprida konkreta insikter om hur medier fungerar och om behovet av källkritik i medier och på internet, skriver Torbjörn von Krogh.

måndag 22 oktober 2012

Ingen remiss på förslag om public serviceavgift

Public service-kommitténs betänkande har i dag gått ut på remiss till ett stort antal myndigheter, organisationer och företag. Kommitténs förslag om framtidens radio- och tv-avgift är däremot inte föremål för remissbehandling. I denna del är avsikten istället att göra en fördjupad analys och återkomma med ett nytt beslutsunderlag.

fredag 19 oktober 2012

Oenighet i regeringen om Public serviceavgift

Public Service-kommittén föreslår att nuvarande radio och tv-licens ersätts med enskatt som betalas av varje individ. Den ska vara beroende av hur hög inkomsten är. Denna skatteinkomst ska inte ingå i den årliga budgeten och vara skild från budgetförhandlingarna.

I förberedelserna för att skicka ut utredningen på remiss har det uppstått en strid mellan kulturdepartementet och finansdepartementet.

Flytta tv- och radiohusen på Gärdet!

Dagens tv- och radiohus ligger nära flera högskolor, vilket gör det till en ultimat plats för studentbostäder, skriver Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (m) i Dagens Nyheter.
Sverige Television offentliggjorde häromdagen att de flyttar ut ur ett av sina två hus på Gärdet. Detta öppnar för nya möjlig­heter för både bostäder och studentlägenheter i området. SVT säger att de nu tittar på hur BBC i London framgångsrikt skapat ett mediehus där de delar lokaler med andra aktörer inom mediebranschen.

tisdag 25 september 2012

SR vd söker regeringens syn på utredningsförslag

... innan ens remissomgången börjat!
En Public serviceskatt har "något grekiskt över sig".

Public service-kommittén har föreslagit att SR i sitt kommande remissvar ska redovisa behovet av "höjning av medelstilldelning" för att  möjliggöra införandet av digitalradio. Mats Svegfors, som 1 oktober avgår som vd för Sveriges Radio, begär därför i ett brev att få möta en företrädare för den politiska ledningen i kulturdepartementet innan SR har sitt extra styrelsemöte måndagen 1 oktober för att diskutera digitalradiofrågan.

onsdag 12 september 2012

Tv-licensen kan ersättas av en skatt

Public service-kommittén föreslår att tv-licensen ska tas bort. Utredningen överlämnades till kulturministern 11 september. Ett välskrivet referat av vad som sades vid överlämnandet kan läsas i Medievärlden: Robert Rosén: Bättre med en tv-skatt

Det blir en skatt med liknande konstruktion som begravningsavgiften. Meningen är att politisk styrning av public service-bolagen ska undvikas så mycket som möjligt. Nivån på avgiften ska till exempel inte bestämmas i de årliga politiska diskussionerna om statens budget.

tisdag 4 september 2012

Dyrt när SR och SVT festar


I höst blir det personalfest för 900 SR-medarbetare resp. 2500 i SVT i hyrda lokaler. Totalt kostar kalasen ca 6 miljoner tv-avgiftskronor.

Festkulturen i en del statliga affärsverk och myndigheter har fått negativ uppmärksamhet i medierna den senaste tiden. I radioprogrammet Medierna har man undersökt festkostnaderna hos medieföretagen själva. Det visar sig att hos flertalet av de större dagstidningarna ligger kostnaderna för personalkostnaderna betydligt lägre än för public servicebolagen SVT och SR (TV4 vill inte svara på frågorna).

lördag 5 maj 2012

"Mänskliga rättigheter och pressfrihet är inte vårt område"

Vapenaffären i Saudiarabien, Telia Soneras samarbete med östdiktaturer, ishockey-vm i Europas sista diktatur o.s.v. Är vår demokratimedvetenhet på väg att minska?

Slår vi vakt om en stark demokrati på hemmaplan måste detta även spegla hur vi uppträder utanför vårt lands gränser.  I diktaturen Azerbajdzjan kan medborgarna nu få rösta på annat än den bestående diktatorn även om det inte ens är säkert att någon här vågar rösta ”fel” ens i Melodifestivalen. Telekombolagen tillhandahåller ju regimen alla behövliga data för att fängsla de som inte röstar i fosterlandets intresse.

fredag 30 mars 2012

Alltid nyheter - ett digitalt luftslott

Häromdagen belönades Sveriges Radios nyhetskanal Alltid nyheter med ett intern pris som årets public service-pionjär. Visst är kanalen en nysatsning, men knappast något att vara stolt över. Detta särskilt i ljuset av de många andra belönade produktionerna särskilt på dokumentär och reportagesidan. SR och UR har ett imponerande utbud kvalitetsprogram, som den kommersiella radion inte längre ens kan drömma om.

söndag 18 mars 2012

Underhållning till döds. Vart är SVT på väg?

Public serviceutredningen är på spåret, men vart är SVT på väg?
På Public Serviceforum kan du, som är PSR-medlem, läsa detta och andra intressanta debattinlägg om SVT, SR och UR.

Veckans citat:
En av grundtankarna med två tredjedelsmodellen var ju att den problematiska delen av befolkningen skulle kunna hållas i schack av tv-tittande: en existens där livet utspelar sig i serier, tävlingar och lekprogram för vuxna. På så vis skulle den nya tidens rotlöshet och förvirring kunna dövas i en känsla av artificiell gemenskap. 
Och visst: den som följer Melodifestivalens turer får nog en känsla av att delta i något viktigt(Jonas Thente i DN Kultur)  l Läs hela krönikan här 

måndag 27 februari 2012

Kommersialiseringen av public service

Redan på 80-talet försökte en falang inom socialdemokratin tillsammans med centern att kommersialisera SVT genom att hellre låta reklamfinansiera TV2 än låta en tredje marksänd kanal starta i privat regi (det som blev TV4). Tack vare ett starkt motstånd från kulturminister Bengt Göransson och andra i det mediepolitiska arbetsgruppen (s) räddades SVT.  Men var står socialdemokratin idag?
-----------------------------------------------
Från Palme till Pagrotsky:

Jag skulle i all ödmjukhet vilja påstå att bland de allmännyttigast bäst använda åren av mitt liv var de jag i hög grad ägnade åt att bekämpa tanken på en kommersialisering av den svenska radio och televisionen. (Olof Palme 1978)

Tiden är mogen för företagssponsrade radioprogram i Sveriges Radio, SR. Det säger Leif Pagrotsky, socialdemokraternas talesman i kulturfrågor till SvD. Han kan tänka sig att en musikfestival som Östersjöfestivalen eller en produktion från Dalhalla betalas av företag som i gengäld ges omnämnande av radions programpresentatör. Det finns bra sponsring som ska vara tillåten i såväl SVT som SR,säger Leif Pagrotsky, som dock vill ha regler för att undvika braskande reklam mellan programmen. Den tidigare kulturministern vill också att kulturprogram ska kunna sponsras i lika hög utsträckning som sportsändningar. (SvD augusti 2009)

söndag 12 februari 2012

Kommersialiseringen av Sveriges Television

Senaste åren har allt oftare kommersialiseringen av Sveriges Television debatterats. Med detta menar man främst att en del av programutbudet har fått ett kommersiellt 
tilltal. Tittarna betraktas mer som konsumenter än som medborgare och public serviceföretagens uppdragsgivare. Det sägs bl.a. att program som Melodifestivalen och Minuten istället bör sändas i någon reklamfinansierad kanal. Dessutom kritiseras ofta den stora mängden trailers för sina egna program som SVT sänder mellan program. Även om detta inte är betald reklam så är tilltalet kommersiellt.
På Publicservicebloggen kommer bl.a. denna kommersialisering diskuteras.