tisdag 27 augusti 2013

Rekordtillväxt för webb-tv

Halv miljon hushåll abonnerar på webb-tv
Enligt Mediavision tittade 24 procent av befolkningen 15-74 år dagligen på nät-tv under andra kvartalet i år. Enligt mätföretaget MMS tittar 46 procent i gruppen 16-65 år på strömmad tv under en genomsnittlig dag. Mycket pekar på att fler hushåll idag ser tv via Internet än via marksänd digital-tv (DTT) som enligt senaste mätning används av 29 % av hushållen.  Flest hushåll ser dock fortfarande kabel-tv.

måndag 19 augusti 2013

Konkurrensverket behövs i public service-granskning

På Dagens industris debattsidor skriver Tevefolkets Jan Friedman att det är beklagligt att public service-utredningen inte analyserade public service-bolagens marknadspåverkan. Desto viktigare inför den utredning som nu ska göras av Myndigheten för radio och TV är "att de som ska granska också förstår hur man analyserar marknader och konkurrensfrågor", skriver Friedman.

Ett rimligt önskemål är därför att den myndighet som har insikter och perspektiv på sådana frågor, Konkurrensverket, också blir inblandad för att belysa dessa ­frågor. (Journalisten)