tisdag 25 september 2012

SR vd söker regeringens syn på utredningsförslag

... innan ens remissomgången börjat!
En Public serviceskatt har "något grekiskt över sig".

Public service-kommittén har föreslagit att SR i sitt kommande remissvar ska redovisa behovet av "höjning av medelstilldelning" för att  möjliggöra införandet av digitalradio. Mats Svegfors, som 1 oktober avgår som vd för Sveriges Radio, begär därför i ett brev att få möta en företrädare för den politiska ledningen i kulturdepartementet innan SR har sitt extra styrelsemöte måndagen 1 oktober för att diskutera digitalradiofrågan.

onsdag 12 september 2012

Tv-licensen kan ersättas av en skatt

Public service-kommittén föreslår att tv-licensen ska tas bort. Utredningen överlämnades till kulturministern 11 september. Ett välskrivet referat av vad som sades vid överlämnandet kan läsas i Medievärlden: Robert Rosén: Bättre med en tv-skatt

Det blir en skatt med liknande konstruktion som begravningsavgiften. Meningen är att politisk styrning av public service-bolagen ska undvikas så mycket som möjligt. Nivån på avgiften ska till exempel inte bestämmas i de årliga politiska diskussionerna om statens budget.

tisdag 4 september 2012

Dyrt när SR och SVT festar


I höst blir det personalfest för 900 SR-medarbetare resp. 2500 i SVT i hyrda lokaler. Totalt kostar kalasen ca 6 miljoner tv-avgiftskronor.

Festkulturen i en del statliga affärsverk och myndigheter har fått negativ uppmärksamhet i medierna den senaste tiden. I radioprogrammet Medierna har man undersökt festkostnaderna hos medieföretagen själva. Det visar sig att hos flertalet av de större dagstidningarna ligger kostnaderna för personalkostnaderna betydligt lägre än för public servicebolagen SVT och SR (TV4 vill inte svara på frågorna).