onsdag 27 februari 2013

Tveksamt Sveriges Radio får DAB-systemet

Klent stöd för digitalradio i remissomgång
Public serviceutredningens betänkande Nya villkor för public service generade 131 remissvar till kulturdepartementet. En viktig del i betänkandet var kapitlet om digitalradio för Sveriges Radio. 
Frågan om digitalradio berördes dock endast ca en fjärdedel av yttrandena som varav de flesta gav opreciserat stöd eller inget stöd för utredningsförslagen. Utifrån en samlad utvärdering av remissomgången blir det nu svårt att politiskt kunna motivera en satsning på DAB-radiosystemet i Sverige.
Läs mer på Digitalradio Sverige Mörkt för DAB i Sverige