fredag 2 oktober 2015

"Public service i Sverige" flyttar 2016

Nyhetsflödet på Public service i Sverige upphör nu. Nyheter om public service publiceras istället på PUBLIC ACCESS tillsammans med andra nyheter om radio och tv. 

Besök även PUBLIC SERVICERÅDET för aktuella nyheter och fakta om medier.

lördag 5 september 2015

Dansk public service i politiskt blåsväder

Politikerna önskar mer kvalitet och mindre dominans av DR
Debatten om kvaliteten i public serviceutbudet rasar inte bara i Sverige och Storbritannien utan även i Danmark.  Till skillnad mot svenska politiker vågar sig de danska offentligt ge sig på Danmark Radio. Inför kommande public serviceutredning gick nyligen finansminister Claus Hjort Frederiksen (Venstre) hårt åt DR i en intervju i Politiken. Han menar att programmen på primetime i DR samtidigt som Dr har blivit en alltför dominerande spelare på mediemarknaden.

onsdag 26 augusti 2015

Överlever kabel och marksänd TV 2020-talet?

Linjär-tv fortsätter minska – allt fler streamar
Utvecklingen blir tydlig i en rapport från SVT Publik och Utbud i vilken de summerat våren och sommarens tittarsiffror. När tv-trenderna för veckorna 1-33 summeras bekräftas bilden av en nedåtgående trend för SVT i linjär-tv, skriver SVT:s företagstidning Vi på tv. Allt fler – särskilt bland den yngre publiken – väljer numera att titta online. Undantaget är den äldre publiken som håller fast vid traditionellt tv-tittande. 

torsdag 2 juli 2015

Beslutet att behålla FM-radio motgång för DAB i Europa

Det svenska beslutet har upprört europeiska DAB-anhängare och lobbyister. Sveriges Radios vd Cilla Benkö, också styrelsemedlem i EBU, har protesterat mot regeringens beslut. Att en chef för ett public servicebolag går ut mot en regering på detta sätt är unikt. Nu har också EBU - Europeiska radiounionen - som är public servicebolagens intresseorganisation fördömt beslutet.

onsdag 1 juli 2015

Sverige behåller FM och säger därmed nej till DAB

Sverige följer inte Norge utan gör som Finland
Regeringen har beslutat att inte gå vidare med en övergång till DAB+, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (mp) på SVD:s debattsida. Ministern konstaterar att en släckning av FM-nätet innebär att tio miljoner radio­apparater blir obrukbara och att nya behöver köpas in av konsumenterna, och att det skulle behöva starka skäl.
De nackdelar, som regeringen lyfter fram är
- Totalförsvaret och katastrofberedskapen riskeras.
- Täckningsgraden, det är osäkert om digital radio når hela Sverige.
 -Åsikterna hur tillstånden ska fördelas går i sär i radiobranschen.
- Efterfrågan hos allmänheten är högst oklar.

fredag 3 april 2015

Förödande kritik i DAB-radioremissen

Tunga myndigheter, högskolor och experter förkastar digitalradioförslaget. 
Förslaget om en övergång från FM till DAB+ 2016-2022 förkastas av många instanser och dessutom av flera betydelsefulla institutioner. En genomläsning av alla remissvar till kulturdepartementet - även flera som är positiva till DAB-radio i princip - bekräftar kritiken som kom redan när betänkandet Digitalradiosamordningen presenterades i december; att förslaget var alltför bristfälligt.  Sveriges Television vill att man väntar med DAB-radion.

Något som förenar både remissinstanser både både på den positiva som den negativa sidan är vikten av att kris- och beredskapsfrågor uppmärksammas vilket utredaren missat i de flesta delar. Riksrevisionen avstår från att yttra sig nu, men presenterar sin granskningsrapport i frågan 14 april.  Sorterad lista över inkomna yttranden redovisas här. 

Läs mer

tisdag 13 januari 2015

Digitalradioförslag på remiss

Många kommer att ha synpunkter på bl.a. Sveriges Radios framtid
Strax innan julhelgen distribuerade Kulturdepartementet remissen på digitalradiosamordnarens förslag om en plan för en övergång från FM till DAB-radio i Sverige. Förslaget berör i hög grad Sveriges Radios framtida finansiering. 153 myndigheter, företag och organisationer finns på remisslistan. 
Läs mer