torsdag 20 augusti 2015

"Public service i Sverige" flyttar

Nyhetsflödet på Public service i Sverige upphör nu. Nyheter om public service publiceras istället på nyöppnade PUBLIC ACCESS tillsammans med andra nyheter om radio och tv. 

torsdag 2 juli 2015

Beslutet att behålla FM-radio motgång för DAB i Europa

Det svenska beslutet har upprört europeiska DAB-anhängare och lobbyister. Sveriges Radios vd Cilla Benkö, också styrelsemedlem i EBU, har protesterat mot regeringens beslut. Att en chef för ett public servicebolag går ut mot en regering på detta sätt är unikt. Nu har också EBU - Europeiska radiounionen - som är public servicebolagens intresseorganisation fördömt beslutet.

onsdag 1 juli 2015

Sverige behåller FM och säger därmed nej till DAB

Sverige följer inte Norge utan gör som Finland
Regeringen har beslutat att inte gå vidare med en övergång till DAB+, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (mp) på SVD:s debattsida. Ministern konstaterar att en släckning av FM-nätet innebär att tio miljoner radio­apparater blir obrukbara och att nya behöver köpas in av konsumenterna, och att det skulle behöva starka skäl.
De nackdelar, som regeringen lyfter fram är
- Totalförsvaret och katastrofberedskapen riskeras.
- Täckningsgraden, det är osäkert om digital radio når hela Sverige.
 -Åsikterna hur tillstånden ska fördelas går i sär i radiobranschen.
- Efterfrågan hos allmänheten är högst oklar.

fredag 3 april 2015

Förödande kritik i DAB-radioremissen

Tunga myndigheter, högskolor och experter förkastar digitalradioförslaget. 
Förslaget om en övergång från FM till DAB+ 2016-2022 förkastas av många instanser och dessutom av flera betydelsefulla institutioner. En genomläsning av alla remissvar till kulturdepartementet - även flera som är positiva till DAB-radio i princip - bekräftar kritiken som kom redan när betänkandet Digitalradiosamordningen presenterades i december; att förslaget var alltför bristfälligt.  Sveriges Television vill att man väntar med DAB-radion.

Något som förenar både remissinstanser både både på den positiva som den negativa sidan är vikten av att kris- och beredskapsfrågor uppmärksammas vilket utredaren missat i de flesta delar. Riksrevisionen avstår från att yttra sig nu, men presenterar sin granskningsrapport i frågan 14 april.  Sorterad lista över inkomna yttranden redovisas här. 

Läs mer

tisdag 13 januari 2015

Digitalradioförslag på remiss

Många kommer att ha synpunkter på bl.a. Sveriges Radios framtid
Strax innan julhelgen distribuerade Kulturdepartementet remissen på digitalradiosamordnarens förslag om en plan för en övergång från FM till DAB-radio i Sverige. Förslaget berör i hög grad Sveriges Radios framtida finansiering. 153 myndigheter, företag och organisationer finns på remisslistan. 
Läs mer

Överraskande många betalar tv-avgiften

Radiotjänst noterar rekordår trots att det avgiftsfria datortittandet.
I somras slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att den som inte äger en traditionell tv – men har mobiltelefon, surfplatta eller uppkopplad dator –slipper att betala tv-licens. Det ledde till rapporter om att tiotusentals slutade betala. 
Något oväntat rapporterar Radiotjänst nu att 2014 blev ett rekordår, då fler än någonsin betalade tv-licens i Sverige. 

lördag 22 november 2014

Politisk motstånd mot radio- och tv-avgiften

Riksdagsmotioner förebådar politisk strid om public servicefinansieringen
Riksdagsledamöter för Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna föreslår att radio- och TV-avgiften slopas. Det framgår av de motioner rörande public service, som har lämnats in under den allmänna motionstiden. Andra motioner gäller opartiskheten i public service, medieklyftan mellan olika delar av landet och ett public service med ett brett utbud.