fredag 15 februari 2013

Sveriges Radio väljer väg

SR:s ledning har beslutat om en plan för hur företaget ska utvecklas publicistiskt under nästa tillståndsperiod. Det innebär att SR väljer väg redan innan det nya sändningstillståndet har formulerats.

 Vi har nu slagit fast vilken väg vi ska gå för att utveckla Sveriges Radio publicistiskt. Den utgår från tre grunder och tolv utvecklingsuppdrag som ska sjösättas från 2014 och framåt. Vi kan inte vänta och se vilka villkor eller ekonomiska förutsättningar vi får i vårt nästa sändningstillstånd från 2014, säger Cilla Benkö, vd SR.

De tre grunderna som Sveriges Radio utgår ifrån är publiken, journalistiken och distributionen. Utifrån dessa har företagsledningen pekat ut tolv områden som är i fokus för utveckling och konkret förändring. Utvecklingsområdena handlar till exempel om att öka mångfalden i programmen, ta en ledande roll i mobilen, skapa minst en direktsänd FM-kanal, specialsatsa på tonårspubliken och att försöka nå en större publik för P2.