fredag 14 december 2012

SR vd talar gärna om digitalradio, men inte om DAB

Utan digitalisering av marksänd radio riskerar svensk radio att hamna på efterkälken, skriver Cilla Benkö, VD för Sveriges Radio, i debattinlägg i Sydsvenskan. Det är ett inlägg om hur publiken kan får fler radiokanaler. Benkö skriver enbart om ”digitalradio” och undviker sorgfälligt att nämna ordet ”DAB” - en sändningsteknik skapad på 90-talet.

Men har man frågat publiken om man vill bli av med FM och också vem som står för notan för det hela? Och håller övriga världen verkligen på att gå över till digitalradio? En satsning på fel teknik kan orsaka public serviceradion stora skador och kosta skattebetalare eller licensbetalare 100-tals miljoner utöver de 400 miljoner SR redan fått för DAB 1995-2002.
Läs debattinlägg och replik på Sydsvenskan.se

onsdag 5 december 2012

Reklamradion vill avgränsa Sveriges Radios uppdrag

RAB - Reklamradions organisation skriver i sitt remissvar på public service-betänkandet att man vill ha en skarpare gräns mellan public service och den privata radion. 

RAB anser att den analys av konkurrenssituationen som görs i utredningen är "mycket grund" och inte ger förutsättningar att tydliggöra och definiera public service-uppdraget. Det råder ingen tvekan om att public service behövs och har ett starkt stöd. Men i ett nytt medielandskap måste det finnas gränser för hur kommersiellt orienterade public service kan bli. Tyvärr föreslår inte public service-kommittén någon skarpare gräns mellan public service och den privata radion, trots att SR alltmer valt att anamma våra kanalers profil, menar RAB. (Radionytt)