fredag 22 februari 2013

NRK planerar ny musikkanal, om staten vill

Norska public servicebolaget NRK har ansökt om att 2014 få starta en ny radiokanal som skall sändas enbart i DAB-nätet och inte på FM. Kanalen är inspirerad av BBC Radio 6 Music och DR P6 Beat.  Ett mer ”vuxet” musikinnehåll som NRK bedömer att det inte finns kommersiellt underlag för.  Men staten måste godkänna kanalen.
Medietilsynet har beslutat att den nya kanalen skall förhandsgodkännas enligt det nya regelsystemet. Detta innebär i första omgången en öppen remissomgång och en bedömning av Konkurrenstilsynet. Sedan gör en Medietilsynet en samlad värdering där man lägger vikt om den nya kanalen uppfyller NRK:s uppdrag och om kanalen har ett mervärde.  Slutligen avgörs frågan av regeringen.

Idag sänder NRK 13 olika radiokanaler i DAB-nätet, medan totalt endast sex kommersiella kanaler finns där.


Läs mer Medietilsynet