tisdag 28 maj 2013

Bakslag för kanadensiskt public service
Den kanadensiska mediemyndigheten CRTC har godkänt att public service-bolaget CBC inför reklam i två av sina radiokanaler; engelskspråkiga Radio 2 och franskspråkiga Espace Musique. CBC har de senaste 39 åren haft helt reklamfria radiosändningar.

måndag 27 maj 2013

Privatisering public service föreslås

Nervösa tider för norska NRK med en borgerlig regering
Fremskrittspartiet har länge argumenterat mot radio och tv- licensen och kritiserat
finansieringen av NRK. Vid sitt landsmöte har partiet beslutat att NRK skall säljas. 
Partiet vill att NRK skall finansieras på samma villkor som andra radio- och tv-bolag. En minoritet föreslog att licensavgiften avskaffas och NRK görs om ett aktiebolag och att staten sedan skall sälja sina aktier.

lördag 25 maj 2013

Seminarium: Finlands radio- och TV-skatt

Finlands radio- och tv-skatt, kanske något för Sverige?
Finland införde i början av året en särskild skatt istället för tv-licens för finansiering av public service radio och tv. Den 3 juni 
berättar chefen för Finlands public service radio- och tv-företag YLE Lauri Kivinen om erfarenheterna.

onsdag 22 maj 2013

Regeringens public serviceförslag försenas

Politisk splittring ökar chanserna för DAB-radio
Oenighet om public service-bolagens finansiering gör att regeringens proposition försenas, rapporterar Ekot. Egentligen skulle propositionen lämnas innan maj månads slut. Men nu försenas den – kanske så mycket att den inte kommer före riksdagens sommaruppehåll.

tisdag 7 maj 2013

Kommersiell radio vill ha del av public serviceavgiften

Kommersiell radio på Irland kräver ett toppmöte med företrädare för regeringen och public servicebolaget RTE för att diskutera möjligheten att få en del a den nya radio- och tv-avgiften. John Purcell, ordförande i Independent Broadcasters of Ireland (IBI), säger att RTE kan inte tillåtas att ”monopolisera framtidens radiolandskap.

måndag 6 maj 2013

Övergång till nytt marknät kostar Sveriges Radio 1,3 miljarder

SR:s ledning har nu gett kulturdepartementet en komplettering av budgetunderlaget för alternativa finansieringsmodeller för digitaliseringen av ett nytt marknät för Sveriges Radio. SR har angivit den årliga genomsnittliga kostnaden för ett marknät  med DAB+ tekniken till 200 miljoner kr per år. Det ursprungliga förslaget baseras på att SR rationaliserar resurser motsvarande 50 miljoner kr per år. Sveriges Radio begär också att kulturdepartementet stöder SR:s interna utvecklingskostnader med motsvarande 50 miljoner kr per år. Till det kommer kostnaderna för det nya marknätet för SR i genomsnitt om 100 miljoner kr per år.