lördag 24 november 2012

Stor nedskärning av public service

Var tredje anställd på det färöiska public service-bolaget Kringvarp Føroya (KVF) hotas av uppsägning. Den färöiska ”statsradiofonin” Kringvarp Føroya (KVF) vill genomföra ett sparpaket som innebär att nästan en tredjedel av medarbetarna får gå. I dag arbetar 84 personer på KVF, som sänder både radio och TV. Danska journalistförbundet (DJ) och Europeiska journalistfederationen protesterar mot nedskärningarna som går ”in på benet”, enligt DJ.

tisdag 13 november 2012

Publicserviceradion lägger ner mediegranskning

Sveriges Radio lägger ner sitt mediegranskande program Publicerat vid årsskiftet.

SR får mycket beröm i den nya boken Vem granskar granskarna.SR hyllas för att man har satsat kontinuerligt på mediegranskning ända sedan 1970-talet. Under många år genom programmet Vår grundade mening, sedan 2007 på Medierna och Publicerat i P1.

måndag 12 november 2012

Mediegranskning i TV kan återkomma

Sveriges Television överväger att åter satsa på mediegranskning, men har inte bestämt sig för i vilken form det ska ske. Torbjörn von Krogh, medieforskare vid Mittuniversitetet, har i debattartikel pläderat för att SVT åter borde satsa på mediegranskning efter det sedan sju år nedlagda Mediemagasinet. Ett mediegranskande program i SVT är betydelsefullt på grund av att SVT har ett stort genomslag i samhällsdebatten och skapar ringar på vattnet. SVT når många människor vilket är viktigt även när det gäller att sprida konkreta insikter om hur medier fungerar och om behovet av källkritik i medier och på internet, skriver Torbjörn von Krogh.