fredag 9 maj 2014

Beslut om fria SR om partiskhet och osaklighet ifrågasätts

Granskningsnämnden JK-anmäld för jäv i digitalradiofrågan
I februari anmäldes till granskningsnämnden Sveriges Radio för partiskhet och osaklighet ifråga om inslag i tre program samt även för hur frågan framförts de senaste två åren till förmån för DAB-systemet. Idag har Public servicerådet anmält granskningsnämndens beslut att fria Sveriges Radio till Justitiekanslern (JK) eftersom den som tagit beslutet är dokumenterad förespråkare för DAB och som även tidigare tagit ett liknande beslut.

lördag 3 maj 2014

Nedläggning av TV4:s lokal-tv skapar politisk röra

Miljöpartiet vill minska TV4:s reklamtid
F.d. kulturminister (s) backar upp TV4:s ledning
I juni lägger TV4 ner lokalnyheterna och det tycker Miljöpartiet ska innebära att reklamen också ska minska. Språkröret Gustav Fridolin hoppas att fler partier kommer ställa sig bakom förslaget. När den här frågan var uppe sist i konstitutionsutskottet så lovade TV4 att om vi behöll de generösa reklamregler som alliansen gett kanalen så skulle man också ha kvar lokaljournalistiken, säger han.