lördag 22 november 2014

Politisk motstånd mot radio- och tv-avgiften

Riksdagsmotioner förebådar politisk strid om public servicefinansieringen
Riksdagsledamöter för Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna föreslår att radio- och TV-avgiften slopas. Det framgår av de motioner rörande public service, som har lämnats in under den allmänna motionstiden. Andra motioner gäller opartiskheten i public service, medieklyftan mellan olika delar av landet och ett public service med ett brett utbud.