måndag 22 oktober 2012

Ingen remiss på förslag om public serviceavgift

Public service-kommitténs betänkande har i dag gått ut på remiss till ett stort antal myndigheter, organisationer och företag. Kommitténs förslag om framtidens radio- och tv-avgift är däremot inte föremål för remissbehandling. I denna del är avsikten istället att göra en fördjupad analys och återkomma med ett nytt beslutsunderlag.

fredag 19 oktober 2012

Oenighet i regeringen om Public serviceavgift

Public Service-kommittén föreslår att nuvarande radio och tv-licens ersätts med enskatt som betalas av varje individ. Den ska vara beroende av hur hög inkomsten är. Denna skatteinkomst ska inte ingå i den årliga budgeten och vara skild från budgetförhandlingarna.

I förberedelserna för att skicka ut utredningen på remiss har det uppstått en strid mellan kulturdepartementet och finansdepartementet.

Flytta tv- och radiohusen på Gärdet!

Dagens tv- och radiohus ligger nära flera högskolor, vilket gör det till en ultimat plats för studentbostäder, skriver Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (m) i Dagens Nyheter.
Sverige Television offentliggjorde häromdagen att de flyttar ut ur ett av sina två hus på Gärdet. Detta öppnar för nya möjlig­heter för både bostäder och studentlägenheter i området. SVT säger att de nu tittar på hur BBC i London framgångsrikt skapat ett mediehus där de delar lokaler med andra aktörer inom mediebranschen.