lördag 9 februari 2013

SVT UR tveksamma till utredningsförslag om DAB-radio

Två public servicebolag ser fördelar med digitalradio, 
men lyfter också fram problem och risker.  

I sina remissyttranden över public serviceutredningen konstaterar Sveriges Television och Utbildningsradion att en digitalisering av radion har fördelar, men pekar också på problem som inte belyses i SR:s remissvar. SVT har en bild av att utredningens beräkningar bygger på Teracoms egenintresse. UR ser inte valet av tekniken DAB eller DAB+ som självklart.

Läs mer på Digital Radio Sverige