onsdag 13 februari 2013

Konkurrensverket mot sponsring i SVT

Konkurrensverket skriver i sitt remissyttrande över publicservice-utredningens betänkande att ”public service-företagen har en särställning gentemot andra programföretag eftersom de finansieras genom tvingande avgifter, en finansieringskälla som inte bygger på något kommersiellt risktagande och som är oberoende av andra företags ageranden.” Det ska så långt som möjligt råda konkurrensneutrala förutsättningar för mediebolagen. Därför är det tveksamt om public service-företagen, framför allt SVT, ska få konkurrera om intäkter från sponsring och annan reklam. I de fall SVT ändå tillåts att göra det vill Konkurrensverket ha ökad transparens och särskilda redovisningskrav.

Läs hela remissyttrandet