torsdag 19 december 2013

Public service-påverkan på mediemarknaden undersöks

Myndigheten för radio och tv fick idag i uppdrag att analysera hur SR, SVT och UR påverkar mediemarknaden. Bl.a. ska konkurrenssituationen och marknadens utveckling i stort undersökas. En viktig uppgift för mediepolitiken är att skapa goda förutsättningar för kommersiella och ideella aktörer på mediemarknaden. Därför finns behovet av att se hur verksamheter inom public service påverkar konkurrensen på mediemarknaden, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

onsdag 18 december 2013

Tidningar protestar mot SVT:s mobilapp

Drygt 30 dagstidningar protesterar mot att Sveriges Television lanserat en nyhetsapp utan att det gjorts någon förhandsprövning av hur public service-bolagets nya tjänst påverkar marknaden.
SVT lanserade nyligen en nyhetsapp med vad man kallar ”just nu-fokus”, en tjänst som på kort tid blivit en framgång. Men på dagstidningarna anser man att SVT med sin nyhetsapp stjäl marknadsandelar i en tid då dagspressen letar efter att hitta fungerande betalningsmodeller. 

måndag 9 december 2013

EBU kritiserar neddragningar i public service

I ett uttalande som antogs vid årsmötet för public servicebolagens organisation EBU i Genéve kritiseras de neddragningar som görs av anslagen till public service på många håll i Europa.

SVT vill ha nytt hus i Stockholm

SVT vill ha ett nytt "mediehus" på Gärdet, skriver SVT:s interntidning Vi på TV. Om det nya huset byggs ska det stå där SVT:s kontorshus finns – alltså invid Radiohuset på Oxenstiernsgatan. Byggnaden blir 30.000 kvadrameter stor och högre än dagens kontorshus. 

fredag 6 december 2013

Tydligare granskning av publicservicebolagen

Regeringen har beslutat att förtydliga villkoren för granskningen av om SVT, SR och UR uppfyller sitt public service-uppdrag.  Det innebär att det görs tydligare att granskningsnämnden för radio och tv även ska granska hur programföretagen uppfyller villkoren om resursförbrukning, kostnadseffektivitet och produktivitet.

onsdag 4 december 2013

Spansk public service-kanal stängd av polis

Den regionala radio- och TV-stationen RTVV i Valencia har stängts på grund av den ekonomiska krisen i Spanien. Efter att personalen i domstol lyckats stoppa personalnedskärningar med 1.000 personer beslöt regionregeringen att stänga kanalen i november. I helgen eskorterades likvidatorn av polis för att kasta ut personalen som ockuperade byggnaden, rapporterar BBC.Totalt arbetade 1.700 på bolaget. En ny public servicekanal planeras starta nästa år.

måndag 2 december 2013

Tidning tar bort tv-tablån

Tv-tablån är historia i kollektivresenärens Metro.
Den har ersatts med en nätsida i dagens tidning för att ta upp kampen om alla mobilsurfande pendlares uppmärksamhet. 
”If you can´t beat them, joint them”. Så resonerar Metros ledning och hoppas att göra näst sista sidan i tidningen till en mötesplats mellan Metro, läsarna och nätet.