lördag 22 november 2014

Politisk motstånd mot radio- och tv-avgiften

Riksdagsmotioner förebådar politisk strid om public servicefinansieringen
Riksdagsledamöter för Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna föreslår att radio- och TV-avgiften slopas. Det framgår av de motioner rörande public service, som har lämnats in under den allmänna motionstiden. Andra motioner gäller opartiskheten i public service, medieklyftan mellan olika delar av landet och ett public service med ett brett utbud.

tisdag 17 juni 2014

Brittisk publicserviceradio minskar kraftigt

BBC Radio skär ner personalen med 15 %
Med en omorgainisation skär BBC Radio nu ner sin personal från 1.300 till 1.100 fram till 2017. Verksamheten organiseras sedan i två delar; en för popmusik och en för klassisk musik/tal-  “Pop Music” and “Classical Music and Speech Output”.  

lördag 14 juni 2014

Public service i Polen kan få reklammonopol i digitalradion

Kommersiella radiobolagen säger upp samarbetet med mediemyndigheten Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) om en övergång till DAB+ 
Ett skäl till att kommersiella bolagen lämnar utvecklingsarbetet är de höga kostnaderna för en övergång till DAB+ och att man inte får något statligt stöd. Beslutet leder till att public serviceradion kommer i ett pinsamt läge genom att bli ensam med digitalradio på reklammarknaden. Polski radio finansieras nämligen främst genom reklam och endast 30% med licensavgifter.  Läs mer

fredag 13 juni 2014

Ingen tv-avgift för dator (uppdaterad)

Radiotjänst får betala tillbaks.
Public service-finansiering via skattsedeln nu trolig.
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har funnit att en dator med internetuppkoppling inte kan anses vara en tv-mottagare. Innehavet av datorn leder därmed inte till att tv-avgift ska betalas.

Radiotjänst återbetalar nu inbetalda radio- och tv-avgifter för dator/surfplatta/mobiltelefon till ca 100.000 personer. Totalbeloppet kan röra sig om 100-200 miljoner kr.

onsdag 11 juni 2014

Politikerna anpassar sig till medierna

Om medialiseringen av politiken går för långt riskerar medborgarna att bli förlorarna. Det blir fler artiklar om det politiska spelet och färre om sakfrågor. Det anser Jesper Strömbäck, professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet, som kommit ut med en bok om medialiseringen av politiken.  Läs hela artikeln i Journalisten

tisdag 10 juni 2014

Näringslivet präglar ny public servicestyrelse

F.d. chef för mediekoncern blir NRK-ordförande
Birger Magnus, tidigare koncerndirektör i Schibsted, har utsetts till ny styrelseordförande i NRK. Även den nye vice ordföranden har hämtats från näringslivet.

söndag 8 juni 2014

Nät-TV gör slut på tablå-tv:s guldår

Tittandet på "vanlig" tv minskar dramatiskt i år
Allt fler signaler kommer nu om att svenskarnas tv-tittande minskar dramatiskt. Redan inom ett år kommer var fjärde svensk att vända tv:n ryggen, visar en ny undersökning. Och reklampengarna följer dit tittarna går. Redan i dag väljer nästan 40 procent av Sveriges befolkning dagligen att istället titta på tv-liknande innehåll via Internet visar en undersökning gjord för PlayAd. 

torsdag 5 juni 2014

Låter public service sina egenintressen gå före allmänhetens?

Teknikprofessor efterlyser granskning av tv-avgiftsstriden
Sedan över ett år tillbaka driver Radiotjänst AB en kampanj om att internetanslutna datorer är avgiftspliktiga tv-mottagare och därmed att alla i Sverige ska betala radio- och tv-avgiften. Anledningen är att tv-sändningar läggs ut på internet. Överklagan av avgiftskravet har nått Högsta förvaltningsdomstolen. Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gäller ytterst om att värna allmännyttig radio och tv som institution, skriver Gunnar Karlsson, professor i teletrafiksystem vid KTH i en debattartikel. 

onsdag 4 juni 2014

Tv-avgiften under lupp

Burken är en plattformen för en djupdykning, med tv-avgiften under lupp. Med utgångspunkt i den debatt som förts, kring tv-avgiftens vara eller icke-vara, reds ut var denna omdiskuterade avgift står idag. Vilka förslag på ändringar finns? Varför händer det ingenting? Burken är resultatet av ett projektarbete på programmet Journalistik och multimedia, vid Södertörns högskola av journaliststudenterna Karin Bengtsson, Agnes Jansson och Johanna Ståhl.

fredag 9 maj 2014

Beslut om fria SR om partiskhet och osaklighet ifrågasätts

Granskningsnämnden JK-anmäld för jäv i digitalradiofrågan
I februari anmäldes till granskningsnämnden Sveriges Radio för partiskhet och osaklighet ifråga om inslag i tre program samt även för hur frågan framförts de senaste två åren till förmån för DAB-systemet. Idag har Public servicerådet anmält granskningsnämndens beslut att fria Sveriges Radio till Justitiekanslern (JK) eftersom den som tagit beslutet är dokumenterad förespråkare för DAB och som även tidigare tagit ett liknande beslut.

lördag 3 maj 2014

Nedläggning av TV4:s lokal-tv skapar politisk röra

Miljöpartiet vill minska TV4:s reklamtid
F.d. kulturminister (s) backar upp TV4:s ledning
I juni lägger TV4 ner lokalnyheterna och det tycker Miljöpartiet ska innebära att reklamen också ska minska. Språkröret Gustav Fridolin hoppas att fler partier kommer ställa sig bakom förslaget. När den här frågan var uppe sist i konstitutionsutskottet så lovade TV4 att om vi behöll de generösa reklamregler som alliansen gett kanalen så skulle man också ha kvar lokaljournalistiken, säger han.

tisdag 29 april 2014

Politisk majoritet vill att fler ska kunna se OS

Myndigheten för radio och tv utredde förra året vilka tv-händelser som skulle kunna hamna på en evenemangslista som en stor del av befolkningen ska ha tillgång till. Evenemang som omfattas är bland annat OS, fotbolls-VM och Nobelfesten. Myndigheten tog inte ställning för om en lista borde upprättas eller inte, men har föreslagit att minst 80 procent av befolkningen ska kunna se viktiga sportevenemang via fri tv om en lista upprättas. Men 80 %  är en orimligt låg siffra, tycker oppositionspartierna i KU. 

Nedskärningar i kanadensisk public service

Public service-bolaget CBC-Radio Canada tvingas till kraftiga besparingar under de närmaste två åren. 130 miljoner kanadensiska dollar (774 milj sv kronor) ska bort ur budgeten för i år och 657 arbetstillfällen försvinner inom två år. Hälften av personalneddragningen görs inom engelskspråkig TV och bland annat kommer CBC sluta att lägga bud på sporträttigheter. 115 journalister försvinner från nyhetsredaktionerna.

tisdag 8 april 2014

Sveriges Radio synas av Riksrevisionen

SR, Teracom och myndigheter i undersökning om DAB-radion
Riksrevisor Claes Norgren har beslutat att Riksrevisionen ska påbörja en förstudie om beredningen av regeringens beslut om marksänd digital ljudradio. Under förstudien kommer möjligheten att genomföra en granskning att undersökas. Den tänkta inriktningen av projektet är att granska om regering, myndigheter och statliga bolag har säkerställt att medborgarna får bästa möjliga radio för pengarna. 

Sveriges Radio som Teracom betecknas som statliga bolag. Då offentlighetsprincipen inte gäller bolag får medborgarna inte insyn. Dock kan Riksrevisionen utöva insyn i och granska dessa bolag. 

måndag 7 april 2014

Tv-avgiften: Inkomster och klagomål ökar

Datorer och surfplattor ger 120 miljoner extra
Cirka 100 000 nya licensbetalare har Radiotjänst fått under 2013. I bolagets årsredovisning för 2013 konstateras  att antalet licensbetalare har ökat drastiskt sedan även datorer och surfplattor blivit avgiftsskyldiga, men att det också fört med sig en växande grupp kritiska hushåll. Antalet överklaganden och omprövningar har ökat från 150 till 500.

söndag 6 april 2014

Sju kanaler i digitala marknätet räcker för 360.000 hushåll

Post- och telestyrelsen har låtit genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av hushållen i Sverige som enbart har så kallad fri-tv. d.v.s. att man enbart kan se SVT1, SVT2, SVT24, TV4, TV6, Barnkanalen och Kunskapskanalen via digitala marknätet med en antenn. Hushållet ska ha en extern eller inbyggd digitalbox utan kort och ska heller inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Undersökningen visar att cirka 8 % av hushållen i Sverige (2013) har enbart fri-tv. 

tisdag 25 mars 2014

Krympt frekvensutrymme för marksänd tv ifrågasätts av tv-chefer

Utspelet kritiseras för en snedvriden bild
Tv-cheferna för tre av de fyra stora tv-bolagen i Sverige skrivet i öppet brev att de är djupt oroade av regeringens beslut att avveckla tv-sändningarna i marknätets 700-band redan 1 april 2017. Syftet är att ge plats för mobilt bredband. De vill bl.a. att regeringen tänker om. Statssekreteraren i näringsdepartementet har dock redan avvisat propån från tv-bolagen. Utspelet har också mött stark kritik från Public servicerådet. 
Läs mer:
Tv-chefer tar strid mot regeringen om UHF-bandet
TV-chefer snedvrider bild av situationen för televisionen

söndag 9 mars 2014

BBC:s tredje tv-kanal lämnar etern

World Service, BBC One i fokus för public service
BBC3 kommer nu enbart att sändas på nätet som ett led i de stora besparingsåtgärder på mer än £ 100 miljoner (mer än 1 miljard kr). Orsaken är främst att public servicebolaget nu måste finansiera utrikestjänsten World Service med licensmedel efter regeringen beslutat att inte låta detta gå via statsbudgeten (utrikesdepartementet).

BBC vill avgiftsfinansiera tv på nätet

BBC-chefen vill att playtjänsten avgiftsfinansieras
BBC playtjänst på nätet iPlayer växer snabbt. Antalet tittare i februari var i februari 242 miljoner, en ökning med 38 procent på ett år. Program som Top Gear och matcher i Wimbledontennisen har haft en publik på 2 miljoner på nätet. Detta har dock skapat en viss oro eftersom detta blir ett kryphål för de hushåll som inte vill betala den årliga licensavgiften på £145.50 (1557 kr). 

lördag 8 mars 2014

Nya ordföranden i alla public servicebolagen

Företagsledningarna får ökad makt i styrelserna
Skansen-chefen John Brattmyhr föreslås bli ny ordförande i Sveriges Radios styrelse och ersätter Agneta Dreber. Även i de två andra public service-bolagen blir det nya styrelseordföranden. Lisa Lindström vd för Doberman blir ordförande i UR:s styrelse och Anna-Karin Celsing civilekonom med egen verksamhet i SVT:s styrelse. Samtliga tre vd får också egen plats i respektive styrelse.

tisdag 4 mars 2014

Mediegranskning startar i SVT

SVT följer SR i spåren och startar mediegranskning
SVT Medier ska förstärka SVT:s mediebevakning i alla kanaler och program. 
– Vi ska plocka in fler medierelaterade nyheter i sändningarna, vi låter storyn styra om det blir en artikel på webben, ett inslag med gäster i Aktuellt eller ett inslag i Gomorron Sverige säger Filip Struwe. SVT Medier få en egen sajt där SVT:s mediebevakning ska samlas. 

måndag 3 mars 2014

EBU chockat över Sveriges UHF-beslut

Europeiska Radiounionen (EBU) uttrycker idag allvarlig oro över den svenska regeringens beslut om att omplanera 700 MHz-bandet för "andra användningsområden" än television från 2017. Skälet är att en sådan snabb övergång befaras äventyra integriteten för tv-tjänster i Sverige. Marksänd television kommer nu att delvis behöva gå över till VHF-band III  (174-240 MHz) som även DAB-radion sänder på. 

onsdag 19 februari 2014

Facklig protest mot försämring av SVT:s regionnyheter

Hela Sverige ska speglas i SVT:s utbud inget mål satt av SVT:s chefer, utan finns i sändningstillståndet, skriver fackklubben Unionen på SVT i ett pressmeddelande. De regionala nyheterna utgör själva grundbulten i SVT:s demokratiuppdrag. De är oerhört betydelsefulla för hur medborgarna uppfattar samhället . Unionen anser att förändringen måste anpassas efter lokala förhållanden.

torsdag 6 februari 2014

SR-kanaler används för DAB-propaganda

Partiskhet och osaklighet om digitalradio anmäld
Granskningsnämnden har fått en anmälan mot SR ifråga om inslag om digitalradio i Kulturnytt resp. Ekot liksom bevakningen och presentationen av digitalradiofrågor i SR:s nyhets- och faktautbud. I inslagen intervjuades den av regeringen utsedde samordnaren för digitalradio Nina Wormbs respektive Sveriges Radios vd Cilla Benkö. I bägge inslagen framfördes många felaktigheter och spekulativa åsikter, som inte ifrågasattes av respektive intervjuare. För lyssnaren avgörande fakta om DAB och FM utelämnades.
Läs mer

söndag 2 februari 2014

SR satsar på DAB-radio för att hjälpa kommersiella reklamradion

Sparar in på programverksamheten
SR:s vd Cilla Benkö planerar nu besparingar på Sveriges Radios program för att få ihop minst 50 miljoner kronor per år de kommande åtta åren. Det blir totalt 400 miljoner kronor fram till en planerad nedsläckning av SR:s FM-nät 2022.– Vi riskerar att radion kommer att uppfattas som något mossigt och omodernt, som inte hänger med sin tid om den marksända radion är analog.  I en eko-intervju vill Benkö att regeringen satsar lika mycket extra för att satsningen inte ska drabba det vanliga programutbudet.

Läs mer

torsdag 30 januari 2014

Förslag: Använd DAB-radiobandet för television

Marksänd television måste ge plats för mobilt bredband
700 MHz-bandet har redan 2012 öronmärkts internationellt för mobilt bredband av World Radiocommunication Conference 2012 liksom i Europeiska Rådet i EU och Europaparlamentet. Myndigheten för radio och tv (MRTV) liksom tv-branschen, vill att hela UHF-bandet d.v.s. frekvensutrymmet 470–790 MHz bör få användas för marksänd tv till 2020. Detta är alldeles för sent för de mobila bredbandsoperatörerna som vill ta över 2015; en inställning som delas av Public servicerådet.
Läs mer

onsdag 15 januari 2014

Tv-avgiftsmedel till internationell lobbyverksamhet

I sitt lobbyarbetet för DAB-radio, som Sveriges Radio och Teracom bedrivit mot svenska politiker, samverkar man med och är medlem i en internationell lobby organisation. WorldDMB främjar DAB-tekniken och har som medlemmar främst public serviceföretag och tillverkningsindustri både på sändar- och mottagarsidan. WorldDMB har länge bedrivit en ofta vinklad och osaklig kampanj för den nu snart 30 år gamla DAB-tekniken. 

Flesta danskar vill betala tv-avgiften, men unga sviker

Politiskt parti riktar skarp kritik mot kommersialiserad DR3
Tidningen Berlingske har frågat danskarna om de skulle tänka sig slippa betala DEK 2.436 (SEK 2.872) ,mot att de i så fall inte skulle kunna se eller höra DR. Det kunde 29 procent tänka sig, men de flesta 58 % vill fortsätta betala. För yngre personer - 18-34 år - är dock stödet för DR mer begränsat; hälften vill gärna slippa betala.

måndag 6 januari 2014

Nyhetskrönikör i DN tar över P3 Nyheter

Sveriges Radios P3 Nyheter med Emanuel Karlsten har premiär måndagen 3 februari och direktsänds från Göteborg. Karlsten är nyhetskrönikör på Dagens Nyheter och debuterade som programledare i somras när han ledde sommarupplagan av ”P3 Nyheter med…”. Nu tar han över aktualitetsprogrammet i P3.

Jag hoppade in och vikarierade i somras och tyckte det var ett fantastiskt format! För mig som mest varit skrivande journalist var det utmanande på ett helt nytt sätt att göra ett liveprogram för hundratusentals lyssnare. Men det kändes också väldigt, väldigt roligt, säger Emanuel Karlsten.  

fredag 3 januari 2014

Danska politiker vill banta public service-televisionen

Partierna Venstre, Liberal Alliance och Dansk Folkeparti anser att Danmarks Radio ägnar sig för mycket åt underhållningsprogram, och på så sätt snedvrider konkurrensen i tv-branschen. Partierna menar att DR på senare år ägnar sig för lite åt kultur och det kristna kulturarvet, och borde lägga sin tid på att samla det danska folket kring detta, skriver Berlingske. Det skulle också leda till att man klara sig på mindre pengar, eftersom underhållningsprogrammen är dyrare att producera.