onsdag 30 januari 2013

Tung remissinstans ifrågasätter DAB

Behovet och efterfrågan måste påvisas 

Public serviceutredningen har föreslagit att Sveriges Radio får extra medel för att satsa på en DAB-utbyggnad. SR räknar själv med att under de första åren behövs ca 200 Mkr per år för detta. Post- och telestyrelsen anser dock i sitt remissyttrande att innan beslut om medelstilldelning till SR för marksänd digital ljudradio sker behöver det först påvisas att det finns en efterfrågan och ett behov hos konsumenterna som motiverar digital marksänd ljudradio i bandet 174-240 MHz. 

PTS stödjer en utveckling av den analoga ljudrundradion i 87,5-108 MHz genom att fortsätta modifiera planeringsparametrarna för att öka utrymmet för programföretagen och därmed få en effektivare användning av radiospektrum. Precis som idag, och i än större omfattning framöver, kan FM-nätet kompletteras med webbradio.

Läs mer detaljerat om PTS yttrande på Digitalradio Sverige