lördag 5 maj 2012

"Mänskliga rättigheter och pressfrihet är inte vårt område"

Vapenaffären i Saudiarabien, Telia Soneras samarbete med östdiktaturer, ishockey-vm i Europas sista diktatur o.s.v. Är vår demokratimedvetenhet på väg att minska?

Slår vi vakt om en stark demokrati på hemmaplan måste detta även spegla hur vi uppträder utanför vårt lands gränser.  I diktaturen Azerbajdzjan kan medborgarna nu få rösta på annat än den bestående diktatorn även om det inte ens är säkert att någon här vågar rösta ”fel” ens i Melodifestivalen. Telekombolagen tillhandahåller ju regimen alla behövliga data för att fängsla de som inte röstar i fosterlandets intresse.