onsdag 27 februari 2013

Tveksamt Sveriges Radio får DAB-systemet

Klent stöd för digitalradio i remissomgång
Public serviceutredningens betänkande Nya villkor för public service generade 131 remissvar till kulturdepartementet. En viktig del i betänkandet var kapitlet om digitalradio för Sveriges Radio. 
Frågan om digitalradio berördes dock endast ca en fjärdedel av yttrandena som varav de flesta gav opreciserat stöd eller inget stöd för utredningsförslagen. Utifrån en samlad utvärdering av remissomgången blir det nu svårt att politiskt kunna motivera en satsning på DAB-radiosystemet i Sverige.
Läs mer på Digitalradio Sverige Mörkt för DAB i Sverige

fredag 22 februari 2013

NRK planerar ny musikkanal, om staten vill

Norska public servicebolaget NRK har ansökt om att 2014 få starta en ny radiokanal som skall sändas enbart i DAB-nätet och inte på FM. Kanalen är inspirerad av BBC Radio 6 Music och DR P6 Beat.  Ett mer ”vuxet” musikinnehåll som NRK bedömer att det inte finns kommersiellt underlag för.  Men staten måste godkänna kanalen.

fredag 15 februari 2013

Sveriges Radio väljer väg

SR:s ledning har beslutat om en plan för hur företaget ska utvecklas publicistiskt under nästa tillståndsperiod. Det innebär att SR väljer väg redan innan det nya sändningstillståndet har formulerats.

onsdag 13 februari 2013

Konkurrensverket mot sponsring i SVT

Konkurrensverket skriver i sitt remissyttrande över publicservice-utredningens betänkande att ”public service-företagen har en särställning gentemot andra programföretag eftersom de finansieras genom tvingande avgifter, en finansieringskälla som inte bygger på något kommersiellt risktagande och som är oberoende av andra företags ageranden.” Det ska så långt som möjligt råda konkurrensneutrala förutsättningar för mediebolagen. Därför är det tveksamt om public service-företagen, framför allt SVT, ska få konkurrera om intäkter från sponsring och annan reklam. I de fall SVT ändå tillåts att göra det vill Konkurrensverket ha ökad transparens och särskilda redovisningskrav.

Läs hela remissyttrandet

SVT Play endast för licensbetalare

Det finns ingen anledning att innehållet på SVT Play ska finnas tillgängligt för de som inte betalar tv-licens, menar Aftonbladets publisher Jan Helin. Beslutet att alla som har en dator eller läsplatta ska vara skyldiga att betala tv-licens är en ”ordning så dum att klockorna stannar”. I stället vill han vända på problemet. ”Inför en kod som tittarna och lyssnarna får med licensen. Denna kod öppnar SVT Play och sverigesradio.se. Det finns inget som helst argument för varför detta innehåll ska ligga ute fritt för de som inte betalar licensen.” Det skulle dessutom underlätta utvecklingen av kommersiella medier på nätet. Samt eliminera intrycket att ”SVT:s och SR:s fantastiska innehåll är gratis”.

lördag 9 februari 2013

SVT UR tveksamma till utredningsförslag om DAB-radio

Två public servicebolag ser fördelar med digitalradio, 
men lyfter också fram problem och risker.  

I sina remissyttranden över public serviceutredningen konstaterar Sveriges Television och Utbildningsradion att en digitalisering av radion har fördelar, men pekar också på problem som inte belyses i SR:s remissvar. SVT har en bild av att utredningens beräkningar bygger på Teracoms egenintresse. UR ser inte valet av tekniken DAB eller DAB+ som självklart.

Läs mer på Digital Radio Sverige

fredag 8 februari 2013

Videokvalitet på nätet och i mobilen fördubblas

Idag är standarden h.264 det vanligaste formatet för att strömma högupplöst video via nätet. Nu kommer efterföljaren h.265 som kan halvera överföringshastigheten utan kvalitetsförlust. Eller dubbla videokvaliteten med bibehållen bandbredd.

torsdag 7 februari 2013

Evenemangslista för tv utreds

Regeringen har beslutat att utreda hur en evenemangslista kan utformas. Enligt radio- och tv-lagen får regeringen utforma en lista över evenemang som, när de sänds i tv, ska kunna visas i en fri-tv-kanal som når en väsentlig del av allmänheten. Det gäller evenemang som inträffar högst en gång om året och som intresserar en bred allmänhet i Sverige, till exempel fotbolls-VM eller OS. Den som upplåter rättigheterna ska få skälig ersättning. En lista måste först godkännas av EU innan den kan träda i kraft.