torsdag 2 juli 2015

Beslutet att behålla FM-radio motgång för DAB i Europa

Det svenska beslutet har upprört europeiska DAB-anhängare och lobbyister. Sveriges Radios vd Cilla Benkö, också styrelsemedlem i EBU, har protesterat mot regeringens beslut. Att en chef för ett public servicebolag går ut mot en regering på detta sätt är unikt. Nu har också EBU - Europeiska radiounionen - som är public servicebolagens intresseorganisation fördömt beslutet.

onsdag 1 juli 2015

Sverige behåller FM och säger därmed nej till DAB

Sverige följer inte Norge utan gör som Finland
Regeringen har beslutat att inte gå vidare med en övergång till DAB+, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (mp) på SVD:s debattsida. Ministern konstaterar att en släckning av FM-nätet innebär att tio miljoner radio­apparater blir obrukbara och att nya behöver köpas in av konsumenterna, och att det skulle behöva starka skäl.
De nackdelar, som regeringen lyfter fram är
- Totalförsvaret och katastrofberedskapen riskeras.
- Täckningsgraden, det är osäkert om digital radio når hela Sverige.
 -Åsikterna hur tillstånden ska fördelas går i sär i radiobranschen.
- Efterfrågan hos allmänheten är högst oklar.