onsdag 16 januari 2013

Kärvt för radioreklam

Mediebyråernas förmedling av radioreklam minskade med 16 procent i December 2012 jämfört med året innan, enligt den senaste Mediebyråbarometern. För hela året blev det en nedgång för radioreklamen med 15,1 procent till 412,3 miljoner kronor. Mediebyråernas totalsiffra för alla medier gick samtidigt ned med 2,4 procent till 13,6 miljarder kronor. Radions andel av reklammarknaden krympte alltså. (Radionytt)