måndag 21 januari 2013

Sveriges Radio vill utveckla kvalificerad journalistik

Förutsättningen för att utveckla den kvalificerade journalistiken inom nyheter, samhälle och kultur är att Sveriges Radio får en rimlig finansiering för att klara av att utveckla verksamheten.  Dessa är några av de punkter SR presenterar i remissvaret på public service-kommitténs betänkande för att ytterligare utveckla SR 2014-2019:
- Expanderar nätet av 17 utrikeskorrespondenter 
- 25 lokala kanalers nyhetsbevakning på helgerna.
- Den grävande journalistiken får en viktigare roll i det samlade nyhetsutbudet.
- Antalet specialiserade reportrar ökar under hela tillståndsperioden.
- Kulturbevakningen utanför Stockholm byggs ut.

Dessutom vill SR 2014 inleda utbyggnaden av digitalradio (DAB) i Sverige, förutsatt tillräcklig finansiering. 
Frågan om DAB-radio i den aktuella remissrundan redovisas på Digitalradio Sverige