onsdag 23 januari 2013

Starkt stöd för Utbildningsradion

Utspel av SVT blev bumerang
Erik Ficthtelius, UR:s vd, är upprörd över Eva Hamiltons förslag att slå samman hans bolag med SVT enligt Medievärlden. Det går på tvärs med utredningens förslag. Och det går på tvärs med ett stort antal remissinstanser. UR ska stärkas – inte läggas ner.
Erik Fichtelius ser inget positivt med Hamiltons förslag om att stärka public service genom att slå samman UR med SVT. Hon menar att det skulle leda till rationaliseringar på mellan 40 och 60 miljoner kronor. En siffra som Fichtelius kraftigt ifrågasätter. SVT har inte visat var den kommer ifrån. 60 miljoner motsvarar en femtedel av vår budget. Det är klart att SVT kan tjäna på det. Men inte publiken. – 80 procent av lärarna använder UR:s material i dag. Intresset och behovet är stort.

UR är idag ett världsledande bolag inom utbildningsområdet och vi har utvecklat en särart när det gäller vår pedagogiska verksamhet. Jag menar att just det här hänger ihop med vår självständighet, säger Fichtelius till Resumé.

I dagens huvudledare säger Dagens Nyheter nej till en ny tv-jätte: Centraliseringstanken möjligen låter bra i teorin men riskerar att få negativa konsekvenser i praktiken. Såväl mångfald som programkvalitet hotas om SR:s och UR:s självständighet löses upp. DN noterar att SVT har agerat mer i konkurrens och genom åren överfört resurser till program som ska göra bolaget populärare. ”Sveriges Televisions ledning opererade i allt större utsträckning med en kommersiell marknadslogik”, skriver Johan Lindén i sin doktorsavhandling från 2011, som omfattar åren kring millennieskiftet.


DN påminner om att SVT tidigare föreslagit sammanslagning av samtliga tre public service bolag. SVT-ledningen skulle kunna gömma sig bakom UR:s ambitiösa läroprogram och SR:s utbredda korrespondentnät för att överföra ännu mer resurser till underhållning och dyra rättigheter inom event och idrott. Bara det faktum att Loreen vann schlagerfestivalen förra året orsakar SVT en arrangörskostnad för årets europeiska final som kan mäta sig med storleken på hela UR:s budget. Det är resurser som i dag används för att stödja skolundervisningen och som kanske till och med borde stärkas i takt med utbredningen av läsplattor och smarta telefoner. DN varnar för att istället kan utbudet inom public service totalt sett vridas i kommersiell riktning.

Läs hela DN-ledaren "Nej till ny tv-jätte"