måndag 21 januari 2013

Public service kan bli statligt.

Public servicerådet:  SVT, SR och UR kan bli statliga bolag. Tydligare kvalitetskrav. Kunskapskanalen och ökat stöd till UR. Nej till DAB-radio.

I sitt remissvar på public serviceutredningens betänkande efterlyser Public servicerådet tydligare kvalitetskrav på SVT:s programutbud. Förutom kritiken mot den kommersiella tonen i underhållningsprogram krävs även att bild och ljudkvalitet alltid håller högsta kvalitet. Man bör uppmärksamma hur SVT förvränger bild i 4:3 format till full bredbild d.v.s. 16:9.

Rådet menar att det inte finns tillräckligt övertygande motiv för att inte programbolagen skulle kunna vara statliga bolag. I det allmänna medvetande betraktas de tre bolagen som statliga. I betänkandet saknas resonemang om public servicebolagen i grannländerna (DR, NRK, RUV och YLE) som samtliga är helt statliga. Förvaltningsstiftelsen fungerar som ett demokratiskt alibi för nuvarande system. Konstruktionen motverkar sitt syfte och istället stärks ”den omvända demokratin”, d.v.s. public servicebolagens ledningar får ökat inflytande över politikerna. Rådet föreslår att ägarkonstruktionen avskaffas och staten blir direkt ägare av resp. bolag.


UR har stor betydelse och bör få ökad andel av tv-avgiftsmedel. Kunskapskanalen bör drivas helt i UR:s regi. Rådet vill att UR även satsar på praktisk utbildning ifråga om radio och tv i form av samarbete och samverkan med det civila samhällets medier – community media - främst närradio och öppna tv-kanaler. Särskilt relevant är detta ifråga om personer med invandrarbakgrund och ungdomar.

Public servicerådet delar inte kommitténs bedömningar ang. digitalradio och avstyrker alla förslag som kan leda till att DAB-systemet med offentlig finansiering (skattefinansiering eller tv-avgiftsfinansiering) införs i Sverige via Sveriges Radio. Istället föreslås att Sverige följer Finlands exempel och alla statligt anknutna engagemang i DAB-systemet definitivt avvecklas.

I rådets remissyttrandet tar digitalradiofrågan en stor del av utrymmet. Detta redovisas mer i detalj på Digitalradio Sverige

Public servicerådets remissyttrande