onsdag 16 januari 2013

4,6 miljoner lyssnar på Sveriges Radio varje dag

Drygt sex av tio lyssnar på SR en vanlig dag, vilket bekräftar public serviceradions unika ställning. Det visar de första mätningarna med den nya PPM-tekniken. Drygt 60 procent av befolkningen lyssnar på Sveriges Radio dagligen. Vd Cilla Benkö konstaterar att SR:s har en stark ställning hos publiken. Vi står för en journalistik som i mångt och mycket är unik idag, med en stark utrikesorganisation, stor lokal närvaro, ett brett kulturutbud och den guidande rollen inom musiken. Uppenbarligen är det något som publiken gillar, säger hon.

De preliminära siffrorna visar att också lyssnandet på de enskilda kanalerna är högre än i tidigare undersökningsresultat. P4, landets största radiokanal, har till exempel en daglig publik på 44 procent. Det visar att vi har en bredd och en mångfald i utbudet och att de flesta kan hitta något hos oss som de gillar. I P3:s primära målgrupp så lyssnar till exempel var fjärde person på kanalen varje dag, vilket är en fantastisk framgång för kvalitativ radio, säger Benkö.