måndag 24 juni 2013

TV-avgift för datorer, mobiltelefoner och surfplattor

Har du en internetansluten dator måste du betala TV-avgift. Förvaltningsrätten i Luleå nu avslagit de första överklagandena av tv-avgift för datorer. Det var i vintras som Radiotjänst införde nya krav för vilka utrustningar som ska vara avgiftsbelagda. 19 personer har fått avslag i den här prövningen. 


Senare kommer rätten pröva om de nya bestämmelserna även ska gälla surfplattor och mobiltelefoner. Radiotjänst kommer dock redan nu att ta ut avgift även för detta eftersom man inte kan se någon avgörande skillnad mellan datorer och dessa plattformar.
- Lagstiftningen tar inte sikte på vad man tittar på, utan siktar mer på själva innehavet av utrustning. Så det spelar alltså ingen roll vilket utbud du tar emot i din apparat, säger Johan Gernandt på Radiotjänst AB.

Läs mer på Sveriges Radio P4
Aktuell information från Radiotjänst