torsdag 6 juni 2013

Inget public service-beslut innan sommaren

Public servicepropositionen försenad
Regeringens public serviceproposition skulle ha varit Riksdagen tillhanda i maj, men har blivit försenad. Även om den hinner lämnas innan sommaruppehållet i juni, kan den behandlas tidigast efter Riksmötets öppnande 17 september, sannolikt i oktober-november 2013.


Frågan om finansieringen av public service är den stora stötestenen särskilt sedan finansministern nyligen uttalat att nuvarande system med tv-avgiften fungerar bra.
Det ser inte ut som frågan kommer upp i kommande propositionen. Däremot har frågan om DAB-radio seglat upp som en kontroversiell fråga sedan de höga kostnaderna blivit kända. Kulturministern har att ta ställning till om man skall föreslå att staten står för de extra 1,3 miljarder kr som SR behöver för att kunna sända både i FM och DAB i 7-9 år.

Det står nu klart att ett ev. beslut i Riksdagen om staten skall finansiera en DAB-utbyggnad för Sveriges Radio kan göras tidigast i höst. 
Läs mer: Sveriges Radio behöver 1,3 miljarder för övergång till DAB+