fredag 21 juni 2013

Stora nedskärningar i public servicebyråkratin

Public service skär ner samtidigt som satsning på DAB-radio aviseras
Sveriges Radio Förvaltnings AB planerar att i höst minska antalet anställda, från 178 till mellan 70 och 75 personer enligt nyhetstjänsten Mediatrender. Bolaget ägs gemensamt av SVT, SR och UR. Företaget arbetar med vissa gemensamma administrativa uppgifter, bland annat löneutbetalningar, arkiv och personaladministration.


Bolagets styrelse har nu beslutat att vissa av bolagets arbetsuppgifter ska föras tillbaka till programbolagen. Förändringen är tänkt att leda till besparingar på drygt 90 miljoner kronor årligen. Tanken är att personalminskningarna ska vara genomförda om ett år. Under hösten kommer erbjudanden om avgångsvederlag och andra lösningar att presenteras för de övertaliga medarbetarna. Först därefter kommer det att stå klart hur stort behovet är av uppsägningar. (Resumé)

Uppgiften om nedskärningarna råkar komma samma dag som regeringens public serviceproposition ger grönt ljus för SR att satsa på DAB-radio. Detta kostar ca 1,3 miljarder under nio år och måste finansieras genom SR:s ordinarie budget med hjälp av lån och rationaliseringar i företaget.