tisdag 29 april 2014

Politisk majoritet vill att fler ska kunna se OS

Myndigheten för radio och tv utredde förra året vilka tv-händelser som skulle kunna hamna på en evenemangslista som en stor del av befolkningen ska ha tillgång till. Evenemang som omfattas är bland annat OS, fotbolls-VM och Nobelfesten. Myndigheten tog inte ställning för om en lista borde upprättas eller inte, men har föreslagit att minst 80 procent av befolkningen ska kunna se viktiga sportevenemang via fri tv om en lista upprättas. Men 80 %  är en orimligt låg siffra, tycker oppositionspartierna i KU. 

Oppositionen vill dessutom att begreppet ”fri tv” ska bli tydligare. Fri tv ska vara sådan man inte behöver betala för, utom via licens och i vissa fall grundanslutningsavgift till ett kabelnät, skriver KU. Regeringspartierna reserverar sig mot förslaget, som bygger på motioner från Socialdemokraterna.

Helene Peterson (s) säger att de inte har en bestämd siffra för vad de tycker är rimligt. I motionen har vi sagt: absolut inte under 85 procent. Vi tycker fortfarande att det är för många som utestängs. Vi tycker inte att det är acceptabelt att femton procent utestängs heller, men vi har ingen bestämd procentsats.

Regeringspartierna reserverar sig mot förslaget eftersom regeringen just nu arbetar med frågan. Vi vill inte förekomma de beslut regeringen fattar angående utredningen, hur de ska gå vidare och om man ska förslå en evenemangslista eller inte. Det är rimligt att invänta resultatet av det, säger Karl Sigfrid (m).

Riksdagen ska debattera och fatta beslut i frågan 5 maj.