söndag 6 april 2014

Sju kanaler i digitala marknätet räcker för 360.000 hushåll

Post- och telestyrelsen har låtit genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av hushållen i Sverige som enbart har så kallad fri-tv. d.v.s. att man enbart kan se SVT1, SVT2, SVT24, TV4, TV6, Barnkanalen och Kunskapskanalen via digitala marknätet med en antenn. Hushållet ska ha en extern eller inbyggd digitalbox utan kort och ska heller inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Undersökningen visar att cirka 8 % av hushållen i Sverige (2013) har enbart fri-tv. 

Jämfört med de två tidigare undersökningarna genomförda år 2011 och 2012 är detta en likvärdig andel. Fri-tv är vanligast bland ensamhushåll. 8 % av hushållen motsvarar cirka 360 000 hushåll, vilket är på samma nivå som antal hushåll med enbart fri-tv tidigare år.

Av de hushåll som angett att de endast har fri-tv idag, svarade de flesta (93 %) att de hade fri-tv för 12 månader sedan samt 8 av 10 svarade att de tror att de kommer att ha fri-tv om 12 månader.


13 % av de som enbart har fri-TV betalar för andra TV-tjänster, som t.ex. Netflix, HBO, Viaplay. 

Av de svarande som har tillgång till ett fritidshus har knappt var fjärde tillgång till fri-tv i fritidsboendet. I materialet finns en tendens till att andelen med fri-tv i fritidsboende minskat sedan 2011. (PTS)

Det flesta hushåll ser idag tv via kabel och satellit medan bredband har en ökande andel. Via det digitala marknätet ser ca 25 % av hushållen tv; en minskande andel.