lördag 3 maj 2014

Nedläggning av TV4:s lokal-tv skapar politisk röra

Miljöpartiet vill minska TV4:s reklamtid
F.d. kulturminister (s) backar upp TV4:s ledning
I juni lägger TV4 ner lokalnyheterna och det tycker Miljöpartiet ska innebära att reklamen också ska minska. Språkröret Gustav Fridolin hoppas att fler partier kommer ställa sig bakom förslaget. När den här frågan var uppe sist i konstitutionsutskottet så lovade TV4 att om vi behöll de generösa reklamregler som alliansen gett kanalen så skulle man också ha kvar lokaljournalistiken, säger han.


– När ett så viktigt bolag för den journalistiska bevakningen i Sverige kom med ett sådant löfte så ska man också hålla kanalen ansvarigt för att man bryter mot det. Om reklamtiderna minskar har TV4 hotat med att flytta företaget utomlands. Men Fridolin ser beslutet att lägga ner de lokala nyheterna som ett större hot.

På onsdag nästa vecka ska riksdagen rösta om huruvida TV4 får behålla reklamtiden som den är, eller om den – som Miljöpartiet föreslår – ska minska. 
Socialdemokraterna säger i dag till Kulturnyheterna att de inte vill minska reklamtiden i dagsläget. Istället väntar man på att Myndigheten för radio och tv i december ska lägga fram resultatet av en utredning om de utvidgade annonstiderna. 

F.d. kulturministern Bengt Göransson (s) som var ansvarig när TV4 startade 1990 anser att TV4:s beslut att lägga ned lokalredaktionerna är klokt. I en debattartikel i Helsingborgs Dagblad skriver Göransson att han tycks vara ganska ensam om att tycka att TV4-ledningen handlar klokt när den avvecklar sina lokala stationer. Det är nämligen en kommersiell TV-kanal, och en sådan måste drivas affärsmässigt, skriver han. Striden på 80-talet handlade om huruvida man skulle låta TV2 reklamfinansieras eller släppa fram en privatägd kommersiell marksänd kanal. Beslutet att inte tillåta reklam i public service visar sig vara klokt, skriver han.

I dag visar det sig att TV-reklamen inte ens räddar lokal-TV. För mig är det uppenbart att bara en avgiftsfinansierad TV, public service, kan vara rimligt oberoende i förhållande till den kommersiella marknaden. Beskedet från TV4 visar att jag hade rätt. Yttrandefriheten skulle ha hotats om den gjorts beroende av reklamintäkter. Det är å andra sidan inget skäl att klandra TV4. Affärer blir snyggast om de får skötas affärsmässigt, skriver Bengt Göransson.