måndag 7 april 2014

Tv-avgiften: Inkomster och klagomål ökar

Datorer och surfplattor ger 120 miljoner extra
Cirka 100 000 nya licensbetalare har Radiotjänst fått under 2013. I bolagets årsredovisning för 2013 konstateras  att antalet licensbetalare har ökat drastiskt sedan även datorer och surfplattor blivit avgiftsskyldiga, men att det också fört med sig en växande grupp kritiska hushåll. Antalet överklaganden och omprövningar har ökat från 150 till 500.

Det ökade antalet licensbetalare betyder cirka 120 miljoner kronor till rundradiokontot och den höjning av avgiften som man tidigare spekulerat i, verkar inte behövas. Behovet av befarade kraftiga avgiftshöjningar, från och med 2015, minskar, skriver vd Carl-Gustav Johansson i årsredovisningen.