tisdag 8 april 2014

Sveriges Radio synas av Riksrevisionen

SR, Teracom och myndigheter i undersökning om DAB-radion
Riksrevisor Claes Norgren har beslutat att Riksrevisionen ska påbörja en förstudie om beredningen av regeringens beslut om marksänd digital ljudradio. Under förstudien kommer möjligheten att genomföra en granskning att undersökas. Den tänkta inriktningen av projektet är att granska om regering, myndigheter och statliga bolag har säkerställt att medborgarna får bästa möjliga radio för pengarna. 

Sveriges Radio som Teracom betecknas som statliga bolag. Då offentlighetsprincipen inte gäller bolag får medborgarna inte insyn. Dock kan Riksrevisionen utöva insyn i och granska dessa bolag.