måndag 9 december 2013

SVT vill ha nytt hus i Stockholm

SVT vill ha ett nytt "mediehus" på Gärdet, skriver SVT:s interntidning Vi på TV. Om det nya huset byggs ska det stå där SVT:s kontorshus finns – alltså invid Radiohuset på Oxenstiernsgatan. Byggnaden blir 30.000 kvadrameter stor och högre än dagens kontorshus. 

TV-huset rivs och ersätts med upp till tusen nya bostäder och Radioparken mellan Sveriges Radio och SVT öppnas för allmänheten.


Sveriges Radio har valt att stanna kvar i sitt nuvarande hus som renoveras och anpassas till radions framtida behov. (Radionytt)