måndag 9 december 2013

EBU kritiserar neddragningar i public service

I ett uttalande som antogs vid årsmötet för public servicebolagens organisation EBU i Genéve kritiseras de neddragningar som görs av anslagen till public service på många håll i Europa.
Den isländska regeringen har meddelat att anslaget till landets public service-bolag RUV sänks kraftigt. EBU-s årsmöte uttrycker sin "stora oro över den aktuella utvecklingen" och menar att demokratin har behov av välfungerande medier – särskilt med tanke på de "dramatiska förändringar som sker i Europa och världen".

Public service-bolagens ledningar gör allt de kan för att förbättra effektiviteten i sina organisationer med tanke på de ekonomiska svårigheter de möter, men överdrivna budgetneddragningar i public service-medier kan inte fungera som en snabb lösning på ett lands ekonomiska problem. Det är just i kristider som allmänheten behöver starka public service-medier som en oundgänglig källa till trovärdig och kvalitativ information, skriver mötet i uttalandet.

De isländska neddragningar i public service beslutades i november och innebär att anslaget minskas med en miljard isländska kronor (55 miljoner svenska kronor).  Totalt betyder det att 20 procent av budgeten försvinner. (Radionytt)

Mindre granskande media på Island "Chockartad utveckling"

Färre nyhetssändningar, knappt några samhällsprogram, ingen kritisk granskning av samhället, ingen jazz eller klassisk musik - Islands medier genomgår en chockartad utveckling. Det anser Torbjörn Broddason - medieprofessor på Islands universitet.