onsdag 22 maj 2013

Regeringens public serviceförslag försenas

Politisk splittring ökar chanserna för DAB-radio
Oenighet om public service-bolagens finansiering gör att regeringens proposition försenas, rapporterar Ekot. Egentligen skulle propositionen lämnas innan maj månads slut. Men nu försenas den – kanske så mycket att den inte kommer före riksdagens sommaruppehåll.

Anledningen är oenighet mellan regeringspartierna om den framtida finansieringen av public service. Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna vill ersätta den nuvarande radio- och TV-avgiften med en ny individuell skatt. Men finansminister Anders Borg (M) vill behålla radio- och TV-avgiften, som han tycker fungerar bra. Han vill dessutom ha en lösning som stöds av Socialdemokraterna. (Radionytt)

Om inte småpartierna i alliansen får igenom ändringen av finansieringsformen kommer de kunna förhandla sig fram till att få moderaterna med sig i andra frågor. Här kan en satsning på DAB-radio för Sveriges Radio, som inledningsvis kostar staten 1,3 miljarder kr bli aktuell.  Läs mer om detta på Digitalradio Sverige