måndag 6 maj 2013

Övergång till nytt marknät kostar Sveriges Radio 1,3 miljarder

SR:s ledning har nu gett kulturdepartementet en komplettering av budgetunderlaget för alternativa finansieringsmodeller för digitaliseringen av ett nytt marknät för Sveriges Radio. SR har angivit den årliga genomsnittliga kostnaden för ett marknät  med DAB+ tekniken till 200 miljoner kr per år. Det ursprungliga förslaget baseras på att SR rationaliserar resurser motsvarande 50 miljoner kr per år. Sveriges Radio begär också att kulturdepartementet stöder SR:s interna utvecklingskostnader med motsvarande 50 miljoner kr per år. Till det kommer kostnaderna för det nya marknätet för SR i genomsnitt om 100 miljoner kr per år.

Totalkostnaden för om SR skulle parallellsända I DAB+ och FM i ytterligare sju år samtidigt som man bygger upp sin nya programstruktur med nya kanaler anpassade för DAB skulle bli 1.290 miljoner kr eller 184 miljoner kr per år.

Nästan surrealistiskt att läsa SR:s finansierings- och genomförandeplan skriver Public servicerådets ordförande Gunnar Bergvall i en längre kommentar.

Nyheten presenteras utförligare på Digitalradio Sverige. Här finns också länk till hela skrivelsen från SR till kulturdepartementet liksom Gunnar Bergvalls kommentar.