tisdag 7 maj 2013

Kommersiell radio vill ha del av public serviceavgiften

Kommersiell radio på Irland kräver ett toppmöte med företrädare för regeringen och public servicebolaget RTE för att diskutera möjligheten att få en del a den nya radio- och tv-avgiften. John Purcell, ordförande i Independent Broadcasters of Ireland (IBI), säger att RTE kan inte tillåtas att ”monopolisera framtidens radiolandskap.
This has gone on for too long, säger Purcell. We must all have a viable future, Independents and RTE. 

Kommunikationsminister Pat Rabbitte säger att han är villig att delta i en debatt om det förändrade medielandskapet. Rabbittte, som säger nej till att höja tv-licensavgiften om 160 euro/år, menar att många kommersiella stationer spelar en viktig public serviceroll för en lojal publik. Men han menar att IBI måste inse svårigheterna med hur lagarna är utformade ifråga om statligt stöd till kommersiell verksamhet.

Den nya radio- och tv-avgiften, som skall ersätta nuvarande avgift, förväntas läggas på samtliga hushåll även de som inte har en tv-apparat. (The Independent)