måndag 4 mars 2013

UR bör få en tiondel av tv-avgiften

Utbildningsradions årsbudget idag i nivå med en melodifestival.
Public service verksamhet måste ständigt prövas och omprövas. Vi tror på ett fortsatt starkt SVT, men ser samtidigt behovet av en kunskapsreform där UR:s utbildnings- och folkbildningsarbete i radio, tv och på nätet stärks. På sikt bör en tiondel av public servicemedlen gå till detta uppdrag, skriver UR:s vd Erik Fichtelius och 18 andra företrädare för andra organisationer på DN Debatt.

En tiondel av public servicemedlen uppnås genom att budgeten förstärks med 10 procent per år den kommande tillståndsperioden 2014–2019. Det ger folkbildnings- och utbildningsutbudet en chans att växa kontrollerat i rimlig takt, utan att man därmed hotar eller utarmar det breda utbudet. Det är att växa från en låg till en rimlig nivå, skriver man. Dagens fördelning av resurserna mellan de tre PS-bolagen har sina rötter i 80-talets mediesituation, då det varken fanns internet eller kommersiell konkurrens. Den gör att UR:s budget i dag ligger i nivå med kostnaderna för en melodifestival.

Läs hela artikeln på DN Debatt Låt bildningen få större utrymme i public service