torsdag 21 mars 2013

Europas enda diktatur kan få Eurovision Song Contest

Uteslut Vitryssland ur ESC
EBU:s ignorans för demokratifrågor kan leda till att Vitrysslands president Lukasjenko kan bli värd för Eurovision Song Contest 2014. Det ironiska är att presidenten och hans närmaste är stoppade för resor i EU.

Martin Uggla, ordförande i Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, kräver i en debattartikel på SVT Debatt att Vitryssland utesluts ur Eurovision Song Contest.  Bakgrunden är att det bidrag som representerar Vitryssland har valts ut av det regimkontrollerade statliga tv-bolaget.

Man lever inte upp till den värdegrund som Europeiska radio- och tv-unionen (EBU) har antagit. Det är ett jättebra steg att man antagit värdegrunden och man ger konkreta exempel på vilka redaktionella principer som bör gälla. Men de står i rak motsats till vad vi ser hos den statliga televisionen i Vitryssland, säger Martin Uggla till Kulturnyheterna. Han uppmanar SVT:s vd Eva Hamilton att verka för att utesluta Vitryssland. Om inte medlemmarna i EBU lever upp till värdegrunden är det falsk varudeklaration och man legitimerar därmed diktaturer, säger han.

Enligt Eva Hamilton råder det inga tvivel om att Vitryssland är en diktatur med ”synnerligen allvarliga problem med mänskliga rättigheter” och Sverige driver demokratifrågor aktivt i EBU. Men som medlem i unionen har Vitryssland rätt att delta i Eurovision Song Contest och det styr inte årets värdland Sverige över. Några beslut om hur man ska hantera existerande medlemmar som inte lever upp till denna värdegrund har dock inte fattats. Ska diktaturer uteslutas eller inkluderas ur tävlingarna i demokratinsnamn? Hon hävdar att chefer för mediebolag i länder med begränsad pressfrihet kan och har blivit stärkta av att länderna är medlemmar i EBU. När regimerna vill styra över medieverksamheten kan journalisterna hänvisa till EBU:s värdegrund, skriver Eva Hamilton.

Läs mer SVT Kulturnyheterna

EBU – som är public serviceföretagens organisation – har tidigare svävat på målet ang. demokratifrågor. Detta framgick tydligt när organisationens talesman uttalade sig i maj 2012 om förhållande kring ESC-showen i Azerbadjan. Det är inte vårt ansvar. Mänskliga rättigheter och pressfrihet är inte vårt område. Det finns andra som är bra på att kräva reformer. Och vi är bra på att göra tv-program. Som bekant hade Loreen en annan inställning.

EBU har många medlemmar även utanför Europa och flera andra diktaturer som Algeriet och Libyen var med även under Khaddafis regim. Syrien och Kuba är idag associerade medlemmar. Samtidigt fungerar EBU som en resursstark lobbyorganisation för publicserviceföetagen och andra statliga radio- och tv-företag. EBU uppfattas ofta helt felaktigt som en officiell EU-institution.

Läs Mänskliga rättigheter och pressfrihet är inte vårt område