måndag 11 mars 2013

Missnöje med tv-avgiften i riksdagen

...men ingen enighet om annan finansieringsform
Partierna tycker inte om Radiotjänsts rutiner att ta ut tv-avgifter för läsplattor och mobiltelefoner. Däremot är blocken splittrade om vad man ska ha i stället.
I höstas lade Public service-utredningen fram ett komplett förslag till hur den framtida finansieringen av public service-bolagen skulle gå till. Den svenska modellen skulle enligt förslaget bestå av en individuell radio och tv-avgift som beräknas utifrån den beskattningsbara inkomsten. Pengarna skulle samlas in av Skatteverket men därefter placeras hos Riksgälden så att inte pengarna skulle användas för annat ändamål.

Förslaget förkastades sedan finansminister Anders Borg ogillat idén eftersom denna tv-avgift skulle betraktas som en ökning av skattetrycket. – Förtroendet för public service kan minska i onödan, säger Ulf Nilsson (FP), vice ordförande i kulturutskotttet. Även Socialdemokraterna ogillar att pengar till public service skulle samlas in via Skatteverket.– Ett system där man tar in avgift via skatten kan aldrig ge lika stort oberoende, inte ens om det sker genom en öronmärkt skatt, säger Gunnila Carlsson (S), ordförande i kulturutskottet.

Kulturministern ska inom kort tillsätta en ny utredning som ska arbeta fram ett förslag. Liksom den tidigare public service-utredningen väntas den bli en expertkommitté utan parlamentariker.

Läs hela artikeln i Dagens Nyheter Partier kritiska till licensrutiner samt vad samtliga riksdagspartier tycker om Radiotjänsts nya rutiner.