lördag 24 november 2012

Stor nedskärning av public service

Var tredje anställd på det färöiska public service-bolaget Kringvarp Føroya (KVF) hotas av uppsägning. Den färöiska ”statsradiofonin” Kringvarp Føroya (KVF) vill genomföra ett sparpaket som innebär att nästan en tredjedel av medarbetarna får gå. I dag arbetar 84 personer på KVF, som sänder både radio och TV. Danska journalistförbundet (DJ) och Europeiska journalistfederationen protesterar mot nedskärningarna som går ”in på benet”, enligt DJ.


I måndags fick medarbetarna information om de omfattande förändringarna. ”Inte nog med det finns planer på att minska medarbetarantalet med en tredjedel från 84 till cirka 60, dessutom kom beskedet utan förvarning eller förhandlingar mellan ledningen och facket”, säger Jógvan H Gardar, vice ordförande i journalistklubben på KVF . Orsaken till nedskärningarna är enligt ledningen minskande licensintäkter.(Journalisten.se)