måndag 12 november 2012

Mediegranskning i TV kan återkomma

Sveriges Television överväger att åter satsa på mediegranskning, men har inte bestämt sig för i vilken form det ska ske. Torbjörn von Krogh, medieforskare vid Mittuniversitetet, har i debattartikel pläderat för att SVT åter borde satsa på mediegranskning efter det sedan sju år nedlagda Mediemagasinet. Ett mediegranskande program i SVT är betydelsefullt på grund av att SVT har ett stort genomslag i samhällsdebatten och skapar ringar på vattnet. SVT når många människor vilket är viktigt även när det gäller att sprida konkreta insikter om hur medier fungerar och om behovet av källkritik i medier och på internet, skriver Torbjörn von Krogh.
Jan Axelsson, chef för SVT Nyheter & Samhälle,håller dörren öppen för att det kan bli verklighet. Vi håller på att diskutera programförslag för 2014 och ett av förslagen gäller mediegranskning, säger han till Journalisten. Det är ett viktigt ämne, men frågan är om det är självklart att det ska behandlas i magasinsform eller om det kan göras inom ramen för befintliga samhälls- och nyhetsprogram. En annan aspekt som diskuteras inom SVT är om mediegranskning ska skötas internt eller om företaget ska lägga ut ett eventuellt uppdrag på utomstående bolag, som Sveriges Radio gjort med Medierna i P1.