tisdag 13 november 2012

Publicserviceradion lägger ner mediegranskning

Sveriges Radio lägger ner sitt mediegranskande program Publicerat vid årsskiftet.

SR får mycket beröm i den nya boken Vem granskar granskarna.SR hyllas för att man har satsat kontinuerligt på mediegranskning ända sedan 1970-talet. Under många år genom programmet Vår grundade mening, sedan 2007 på Medierna och Publicerat i P1.

Men nu läggs Publicerat ner. I ett kapitel ur Vem granskar granskarna skriver SR:s tidigare VD Kerstin Brunnberg om programledaren: Åke Pettersson är värd att framhålla som en som envetet sökt bana väg för mer av mediegranskning. Det innefattar att med stor självständighet också granska det egna företaget vilket undertecknad då och då fått erfara.

Åke Pettersson kommenterar nedläggningen: Det har varit beställare Cecilia Bodströms mål länge. Det var hon som också lade ner Vår gundade mening. SR-ledningen var förbannad, framförallt för att vi släppte fram kritik mot DAB-satsningen men även mot produktionsbolag och centraliseringen mot Stockholm. Cecilia Bodström förklarar  förändringen:  Varje år gör vi om tablån. Nästa år satsar vi mer på Kulturnytt. Vi minskar inte mediebevakningen, men lägger ut den på flera olika program. (Journalisten)