onsdag 5 december 2012

Reklamradion vill avgränsa Sveriges Radios uppdrag

RAB - Reklamradions organisation skriver i sitt remissvar på public service-betänkandet att man vill ha en skarpare gräns mellan public service och den privata radion. 

RAB anser att den analys av konkurrenssituationen som görs i utredningen är "mycket grund" och inte ger förutsättningar att tydliggöra och definiera public service-uppdraget. Det råder ingen tvekan om att public service behövs och har ett starkt stöd. Men i ett nytt medielandskap måste det finnas gränser för hur kommersiellt orienterade public service kan bli. Tyvärr föreslår inte public service-kommittén någon skarpare gräns mellan public service och den privata radion, trots att SR alltmer valt att anamma våra kanalers profil, menar RAB. (Radionytt)