tisdag 25 september 2012

SR vd söker regeringens syn på utredningsförslag

... innan ens remissomgången börjat!
En Public serviceskatt har "något grekiskt över sig".

Public service-kommittén har föreslagit att SR i sitt kommande remissvar ska redovisa behovet av "höjning av medelstilldelning" för att  möjliggöra införandet av digitalradio. Mats Svegfors, som 1 oktober avgår som vd för Sveriges Radio, begär därför i ett brev att få möta en företrädare för den politiska ledningen i kulturdepartementet innan SR har sitt extra styrelsemöte måndagen 1 oktober för att diskutera digitalradiofrågan.

Remissomgången beräknas påbörjas i dagarna och avslutas mot slutet av året. Efter beredning i departementet kommer sedan utredningsbetänkandet och remissvaren ligga till grund för en proposition till riksdagen tidigast i mars 2013.

Om Svegfors får till stånd ett möte med kulturministerns närmaste medarbetare innebär detta att SR:s styrelse och ledning skulle kunna ta del av regeringens initiala överväganden innan remissomgången ens har kommit igång. Detta kommer sannolikt i sin tur styra innehållet i SR:s eget kommande remissyttrande och även minska dess trovärdighet. 
Kulturdepartementet kommer sannolikt dock inte låta detta ovanliga möte komma till stånd.

I ett annat brev, till finansminister Anders Borg, tycker Svegfors "det är lite konsternerande när en utredning lägger fram ett förslag om en ny skatt som ska ersätta tv-licensen och samma utredning medger att förslaget är helt oförankrat i finansdepartementet."  Han frågar om det finns på kartan att införa en specialdestinerad skatt som går vid sidan av statsbudgeten. Svegfors  konstaterar att "modellen är hämtad från Finland, men har något grekiskt över sig".