onsdag 12 september 2012

Tv-licensen kan ersättas av en skatt

Public service-kommittén föreslår att tv-licensen ska tas bort. Utredningen överlämnades till kulturministern 11 september. Ett välskrivet referat av vad som sades vid överlämnandet kan läsas i Medievärlden: Robert Rosén: Bättre med en tv-skatt

Det blir en skatt med liknande konstruktion som begravningsavgiften. Meningen är att politisk styrning av public service-bolagen ska undvikas så mycket som möjligt. Nivån på avgiften ska till exempel inte bestämmas i de årliga politiska diskussionerna om statens budget.


Den exakta konstruktionen av en public service-skatt ges inte i utredningen, som istället diskuterar olika sätt att utforma den. Bland public servicebolagen har oro framförts att den politiska styrningen skulle öka om tv-licensen tas bort. Allt fler tittar på teve på andra sätt än via tv-apparater och därför har public service-kommittén haft till uppgift att hitta ett annat sätt att finansiera verksamheten.
Försvinner tv-avgiften kommer Radiotjänst i Kiruna att kunna läggas ner 1 januari 2014 då ett nytt public-service-avtal börjar gälla.

Kommittén föreslår också att avtalens längd ska bli sex år. Dessutom sägs i utredningen att SR, SVT och UR ska begränsa sin utveckling på andra plattformar. Det bör till exempel bara vara tillåtet att göra webbsidor som har direkt anknytning till programmen.

Det föreslås också att SR skall få digitalt, men frågan om en stängning av FM-nätet får vänta till 2016 då man skall se om DAB+ nått en kritisk massa. Dessutom kan inte FM-nätet stängas förrän distributionsformen för närradio fått en tillfredsställande lösning.

Inom kort skickar kulturdepartementet ut utredningsbetänkandet på remiss. Sedan kommer frågan att beredas av regeringen och en proposition når riksdagen senast i mars nästa år.